Gminy i powiaty

Informacja o stanie środowiska powiatu świebodzińskiego

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2015-05-28

Na VIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego, w dniu 28 maja 2015 r., pod obrady radnych przedłożona została opracowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze „Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2014 r. w województwie lubuskim”. Informację omówił i na pytania radnych odpowiadał z-ca […]


Informacja o stanie środowiska powiatu słubickiego

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2015-05-28

26 maja 2015 r. Marek Demidowicz Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wziął udział w VIII sesji Rady Powiatu Słubickiego, na którym przedstawił „Informację o stanie środowiska w powiecie słubickim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2014 r. w województwie lubuskim”. Pliki do pobrania: Informacja o stanie środowiska powiatu […]


Stan środowiska w powiecie wschowskim w 2013 r.

- Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2014-10-28

27 października 2014 r. przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze: Małgorzata Szablowska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Uchman – Naczelnik Wydziału Inspekcji, Przemysław Susek – Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska oraz starszy inspektor w Wydziale Inspekcji Maksymilian Sibowski uczestniczyli w XL sesji Rady Powiatu Wschowskiego. Radnym i publiczności przedstawiono „Informację o stanie środowiska w powiecie wschowskim […]


Stan środowiska w powiecie nowosolskim w 2013 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2014-09-30

26 września 2014 r. na sesji powiatu nowosolskiego została przedstawiona informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2013 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Podczas spotkania zaprezentowano informację oraz odpowiadano na pytania radnych.  W obradach sesji wzięli udział Przemysław Susek Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska oraz Paweł Popko Główny Specjalista […]