Gminy i powiaty

Informacja o stanie środowiska w gminie Międzyrzecz w 2015 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2016-04-21

Informację o stanie środowiska w gminie Międzyrzecz opracowano na podstawie wyników badań monitoringu rzek i jezior prowadzonych na terenie gminy Międzyrzecz oraz jakości powietrza w województwie lubuskim wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Materiał został przekazany na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wsi i Ochrony Środowiska Gminy Międzyrzecz. Pobierz dokument: Informacja o stanie środowiska w […]


Informacja o stanie środowiska powiatu żarskiego w 2014 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2015-09-29

Na sesji Rady Powiatu Żarskiego 29 września 2015 r. pod obrady radnych przedłożona została opracowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze „Informacja o stanie środowiska w powiecie żarskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2014 r. w województwie lubuskim”. Informację omówili i na pytania radnych odpowiadali: Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska – Przemysław Susek […]


Informacja o stanie środowiska w Kostrzynie nad Odrą w 2014 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2015-09-28

Na sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 24 września 2015 r. Kierownik Delegatury WIOŚ – Marek Demidowicz, przedstawił informację o stanie środowiska na obszarze województwa lubuskiego i miasta Kostrzyn nad Odrą. Na sesji przedstawiono radnym także informację nt. działalności celowego związku gmin CZG-12 oraz ZUO International sp. z o.o. w Kunowicach, a następnie odbyła się dyskusja nt. […]


Informacja o stanie środowiska powiatu nowosolskiego w 2014 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2015-09-25

Na sesji Rady Powiatu Nowosolskiego 25 września 2015 r. pod obrady radnych przedłożona została opracowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze „Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2014 r. w województwie lubuskim”. Informację omówili i na pytania radnych odpowiadali: z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska […]


Informacja o stanie środowiska powiatu wschowskiego w 2014 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2015-06-25

Na sesji Rady Powiatu Wschowskiego 24 czerwca 2015 r. pod obrady radnych przedłożona została opracowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze „Informacja o stanie środowiska w powiecie wschowskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2014 r. w województwie lubuskim”. Informację omówili i na pytania radnych odpowiadali: z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska […]