Komunikaty

Informacja o kolejnych działaniach monitoringowych i kontrolnych WIOŚ w Zielonej Górze podjętych w związku z pożarem w miejscowości Brożek

- Aktualności, Komunikaty - 2017/03/24

Analiza wyników badań rzeki Nysy Łużyckiej w okolicach zakładu DEKO PROCES w miejscowości Brożek, która stanowi część jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie: Nysa Łużycka od Chwaliszówki do Lubszy oraz stawu na działce 88/3 Brożek i 2 studni głębionych na podstawie sprawozdania z badań nr 164/ZG/2017 Wyniki badań próbek wody pobranych z w dwóch punktach […]


Przekroczenie oraz ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2017 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017/03/17

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz pomiarów wykonanych w okresie 01.03.2016 r. – 28.02.2017 r. stwierdzono: – przekroczenia w 2017 […]


Informacja o podjętych działaniach monitoringowych i kontrolnych WIOŚ w Zielonej Górze w związku z pożarem w miejscowości Brożek

- Aktualności, Komunikaty - 2017/03/10

Informacja o podjętych działaniach monitoringowych i kontrolnych WIOŚ w Zielonej Górze w związku z pożarem części magazynowej Zakładu DEKO-PROCES Sp. z o.o. Brożek 20 zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej nr 935, obręb Jeziory Wysokie gmina Brody   Syntetyczne, chronologiczne przedstawienie zdarzeń związanych z pożarem części magazynowej Zakładu DEKO-PROCES Sp. z o.o. Brożek 20 oraz działań […]


Ocena eutrofizacji jezior badanych w latach 2010-2015 na obszarze województwa lubuskiego

- Aktualności, Eutrofizacja jezior, Jeziora, Komunikaty, Monitoring - 2017/03/08

Najważniejszymi dyrektywami Unii Europejskiej poruszającymi problem eutrofizacji są: tzw. dyrektywa ściekowa (91/271/EWG), dotycząca punktowych zrzutów ze źródeł komunalnych, dyrektywa azotanowa (91/676/EWG), która dotyczy zagrożenia związkami azotu ze źródeł pochodzenia rolniczego oraz Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE). Celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu wód, co wiąże się m.in. z przeciwdziałaniem eutrofizacji, czyli zapobieganiem wzrostowi trofii (żyzności […]


Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2017 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017/02/20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz pomiarów wykonanych w okresie 01.02.2016 r. – 31.01.2017 r. stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia w […]