Komunikaty

Ocena jakości wód rzek granicznych w ramach współpracy międzynarodowej w latach 2010-2012

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2013/12/30

W ramach współpracy z Republiką Federalną Niemiec corocznie prowadzony jest monitoring wód granicznych na wodach płynących (Nysa Łużycka, Odra) oraz przejściowych (Zalew Szczeciński) i przybrzeżnych (Zatoka Pomorska). W celu jego realizacji utworzona została grupa robocza W2 „Ochrona wód” Polsko-Niemieckiej Komisji Wód Granicznych. Badania prowadzone są przez stronę polską na obszarze województw: dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz […]


Stan środowiska w powiecie wschowskim w 2012 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2013/11/28

28 listopada 2013 r . na sesji Rady Powiatu Wschowskiego została przedstawiona informacja o stanie środowiska w powiecie wschowskim w 2012 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Informację zaprezentował  i na pytania radnych odpowiadał  Wojciech Konopczyński Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pobierz dokument (pdf)


Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2013/10/30

W latach 2010-2012 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przebadanych zostało 104 jednolitych części wód rzecznych, w tym 55 naturalnych, 44 silnie zmienionych i 5 sztucznych. Badaniami objęto również 1 zbiornik zaporowy (zbiornik zaporowy Bledzew) położony na rzece Obrze, niebędący osobną jednolitą częścią wód. W ramach monitoringu diagnostycznego przebadano 16 jcw (w 17 ppk na rzekach […]


Stan środowiska w powiecie nowosolskim w 2012 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2013/10/28

25 października 2013 r . na sesji Rady Powiatu Nowosolskiego została przedstawiona informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2012 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Informację zaprezentował  i na pytania radnych odpowiadał  Wojciech Konopczyński Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pobierz dokument (pdf)


Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności, Komunikaty - 2013/10/21

W związku z problemami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi występującymi w sektorach II i III na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, obejmującymi terytorium miasta Gorzowa Wlkp., informujemy, że odpady o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne były dostarczane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Chruściku przez firmę TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. […]