Komunikaty

Działania w celu ochrony powietrza strefy lubuskiej

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/03/18

17 marca 2014 roku na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego zostały pozytywnie zaopiniowane projekty uchwał: w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”  i w sprawie określenia „Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej”. Opracowane Program i Plan są już  po konsultacjach społecznych oraz zaopiniowaniu przez właściwych prezydentów miast, burmistrzów, wójtów […]


Monitoring zanieczyszczenia powietrza – stała kontrola stężenia pyłu PM10

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/02/21

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wysokiej jakości pomiary zanieczyszczeń powietrza. Na terenie województwa lubuskiego działa Lubuska Sieć Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza, w ramach której na siedmiu stacjach wykonywane są pomiary stężeń zanieczyszczeń gazowych (tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, ozon, BTX) oraz zanieczyszczeń pyłowych (pył zawieszony PM2,5 i […]


Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2014 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/02/20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze […]


Ocena jakości wód rzek granicznych w ramach współpracy międzynarodowej w latach 2010-2012

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2013/12/30

W ramach współpracy z Republiką Federalną Niemiec corocznie prowadzony jest monitoring wód granicznych na wodach płynących (Nysa Łużycka, Odra) oraz przejściowych (Zalew Szczeciński) i przybrzeżnych (Zatoka Pomorska). W celu jego realizacji utworzona została grupa robocza W2 „Ochrona wód” Polsko-Niemieckiej Komisji Wód Granicznych. Badania prowadzone są przez stronę polską na obszarze województw: dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz […]


Stan środowiska w powiecie wschowskim w 2012 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2013/11/28

28 listopada 2013 r . na sesji Rady Powiatu Wschowskiego została przedstawiona informacja o stanie środowiska w powiecie wschowskim w 2012 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Informację zaprezentował  i na pytania radnych odpowiadał  Wojciech Konopczyński Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pobierz dokument (pdf)