Komunikaty

Stan środowiska w mieście Żary w 2013 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2014/05/22

22 maja 2014 r. na sesji Rady Miasta Żary została przedstawiona informacja o stanie środowiska w mieście Żary w 2013 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja oraz odpowiadano na pytania radnych.  W obradach sesji wzięli udział Wojciech Konopczyński Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Przemysław […]


Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2014 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/05/20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze […]


Informacja o stanie środowiska w 2013 r. i wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2014/05/12

29 kwietnia 2014 r. odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Słubickiego, podczas której została przedstawiona informacja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie słubickim w 2013 r. oraz o wdrażaniu znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Informację zaprezentował  i na pytania radnych odpowiadał  […]


Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2013 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości powietrza w woj. lubuskim, Powietrze - 2014/04/30

Ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim wykonano w oparciu o wyniki badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w 2013 r. na terenie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, wg zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska. Pobierz dokument (pdf)


Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2014 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/04/18

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze […]