Komunikaty

Informacja o stanie środowiska w 2013 r. i wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2014/05/12

29 kwietnia 2014 r. odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Słubickiego, podczas której została przedstawiona informacja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie słubickim w 2013 r. oraz o wdrażaniu znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Informację zaprezentował  i na pytania radnych odpowiadał  […]


Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2013 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości powietrza w woj. lubuskim, Powietrze - 2014/04/30

Ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim wykonano w oparciu o wyniki badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w 2013 r. na terenie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, wg zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska. Pobierz dokument (pdf)


Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2014 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/04/18

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze […]


Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/04/08

Podobnie jak w zeszłym roku, od 1 kwietnia na portalu „Jakość Powietrza” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prezentuje prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Na stronie www.powietrze.gios.gov.pl, prezentowane są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Prognoza obliczana jest codziennie w siatce o rozdzielczości 5 km. Jako narzędzie […]