Komunikaty

PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (na podstawie badań imisji wykonanych w latach 2009 – 2013)

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości powietrza w woj. lubuskim, Powietrze - 2014/06/30

Na mocy art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) – na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje przynajmniej co 5 lat klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem każdej substancji, wyodrębniając […]


Przypominamy o obowiązku posiadania planu nawożenia

- Komunikaty - 2014/05/27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przypomina, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 18 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) podmiot, który prowadzi: a)      chów lub hodowlę drobiu w ilości powyżej 40 000 stanowisk, lub b)      […]


Stan środowiska w mieście Żary w 2013 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2014/05/22

22 maja 2014 r. na sesji Rady Miasta Żary została przedstawiona informacja o stanie środowiska w mieście Żary w 2013 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja oraz odpowiadano na pytania radnych.  W obradach sesji wzięli udział Wojciech Konopczyński Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Przemysław […]


Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2014 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/05/20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze […]