Komunikaty

Ocena jakości wód podziemnych woj. lubuskiego w 2013 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Wody podziemne - 2014/10/21

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Rok badań: 2013 W 2013 roku badania jakości wód podziemnych prowadzone były w ramach monitoringu operacyjnego, który realizowany jest w celu ustalenia stanu chemicznego wszystkich jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych oraz w celu ustalenia obecności znaczących i utrzymujących się tendencji […]


Stan środowiska w powiecie nowosolskim w 2013 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2014/09/30

26 września 2014 r. na sesji powiatu nowosolskiego została przedstawiona informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2013 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Podczas spotkania zaprezentowano informację oraz odpowiadano na pytania radnych.  W obradach sesji wzięli udział Przemysław Susek Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska oraz Paweł Popko Główny Specjalista […]


Gospodarka odpadami – informacja nt. ważności decyzji

- Komunikaty - 2014/09/30

Ministerstwo Środowiska przypomina – 23 stycznia 2015 r. tracą ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z  14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), z 23 stycznia […]


Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2013 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2014/09/12

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Poś, art. 117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu. W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2013 przeprowadzono pomiary na terenie następujących miejscowości: Droszków, […]


Pamiętajmy o linii brzegowej

- Komunikaty - 2014/09/05

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przypomina, ze zgodnie z art. 27 ustawy Prawo wodne właściciel gruntu przyległego do powierzchniowych wód publicznych zobowiązany jest do umożliwienia przejścia wzdłuż linii brzegowej tych wód w pasie o szerokości nie mniejszym niż 1,5 m. Przepis ten jednoznacznie zabrania grodzenia nieruchomości do linii brzegowej wód , uniemożliwiającego swobodne […]