Komunikaty

Zakaz korzystania z wód Odry

- Aktualności, Komunikaty - 2022-08-13

Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Lubuskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r., w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry (…) § 1. 1. W związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się na terenie województwa lubuskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, a także korzystania z tych wód. 2. Pod pojęciem […]


Komunikat w sprawie śniętych ryb w Odrze

- Aktualności, Komunikaty - 2022-08-10

W związku z dużym zainteresowaniem dot. występowania śniętych ryb w Odrze na terenie województwa lubuskiego, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że w lipcu br. doszło do znacznego śnięcia ryb w górnym biegu rzeki, poza terenem naszego województwa. Od tej pory pojedyncze martwe ryby pojawiają się na kolejnych odcinkach rzeki. Na początku miesiąca w okolicach […]


Komunikat – śnięte ryby w rzece Odrze

- Komunikaty - 2022-08-09

W nawiązaniu do licznych pytań i zgłoszeń dotyczących zaobserwowania śniętych ryb w rzece Odrze informujemy,że stan wody w Odrze jest monitorowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na odcinku: Bytom Odrzański – Kostrzyn nad Odrą: w ubiegłym tygodniu (w piątek) pobrane zostały próby wody w 4 punktach Odry, w sobotę i niedzielę pobrane […]