Inspekcja

Oświadczenie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

- Aktualności, Inspekcja - 2013-12-13

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w nawiązaniu do wypowiedzi Franciszka Jamniuka, sołtysa wsi Ownice i radnego powiatu sulęcińskiego oświadcza, że kontrole fermy norek w Radachowie WIOŚ prowadzi regularnie zgodnie z klasyfikacją zakładu w III kategorii ryzyka, określanego jako średnie. Oznacza to wymóg przeprowadzenia kontroli raz na 3 lata lub rzadziej, albo podjęcia ich w przypadku zgłoszeń […]


Wyniki kontroli na fermie norek w Radachowie

- Aktualności, Inspekcja - 2013-11-26

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zakończył kontrolę na fermie norek w Radachowie. W wyniku kontroli stwierdzono że wody opadowe zmieszane z odciekami z odchodów norek spod wiat są odprowadzane rurami PCV do rowów, a na taki sposób odprowadzania ścieków właściciel fermy nie ma pozwolenia wodno-prawnego. Badania wody pobranej z rowów wskazywały na wyraźne zanieczyszczenie. Zarządzeniem pokontrolnym […]