Inspekcja

Wyniki kontroli na fermie norek w Radachowie

- Aktualności, Inspekcja - 2013/11/26

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zakończył kontrolę na fermie norek w Radachowie. W wyniku kontroli stwierdzono że wody opadowe zmieszane z odciekami z odchodów norek spod wiat są odprowadzane rurami PCV do rowów, a na taki sposób odprowadzania ścieków właściciel fermy nie ma pozwolenia wodno-prawnego. Badania wody pobranej z rowów wskazywały na wyraźne zanieczyszczenie. Zarządzeniem pokontrolnym […]