Inspekcja

Inspektorzy Lubuskiej Inspekcji Ochrony Środowiska zapobiegli stosowaniu odpadu, pochodzącego z zagranicznych cementowni, do ulepszania gleb w Polsce

- Aktualności, Inspekcja, Komunikaty - 2019-05-24

Interwencyjna kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska zainicjowana została informacją Straży Leśnej o przywożeniu i wysypywaniu, na położoną na odludziu prywatną działkę, przez cysterny typu TIR dużych ilości sypkich mocno pylących substancji. Z racji pylenia i płynącej w pobliżu rzeki Bóbr zachodziło prawdopodobieństwo zanieczyszczenia środowiska. Szybko podjęta przez Inspektorów IOŚ  kontrola pozwoliła udokumentować obecność na działce dwóch […]


Działania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku ze śnięciem ryb w stawie w Kunicach Żarskich

- Aktualności, Inspekcja, Komunikaty - 2019-05-16

W dniu 24 kwietnia 2019 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wpłynęła informacja o śnięciu ryb na byłym kąpielisku w Kunicach w Żarach. Inspektorzy WIOŚ, wraz z próbobiorcą Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) GIOŚ oddziału w Zielonej Górze, dokonali oględzin wskazanego zbiornika wodnego i terenów przyległych. W czasie wizji w terenie udokumentowano obecność […]


Działania Inspekcji Ochrony Środowiska przyczyniły się do usunięcia zagrożenia dla środowiska powstałego w wyniku przestępczego porzucenia niebezpiecznych odpadów we wrakach naczep pozostawionych na poboczu drogi krajowej DK-24 na terenie gminy Przytoczna w powiecie Międzyrzeckim

- Aktualności, Inspekcja - 2019-05-13

zdjęcie nr 4 Załadunek odpadów z placu składowego, pod nadzorem Inspekcji Ochrony Środowiska, na środek transportu wywożący je do instalacji unieszkodliwienia odpadów

Na ujawnionych w dniu 8 marca, porzuconych przez nieznanych sprawców na poboczu drogi krajowej na 24 w gminie Przytoczna wrakach naczep znajdowało się łącznie ok. 60 Mg odpadów. W wyniku rozpoznania dokonanego przez inspektorów WIOŚ za pomocą posiadanych mobilnych przyrządów pomiarowych ustalono, że  są to głównie farby i lakiery z zawartością rozpuszczalników organicznych lub innych […]


RIPOK Zielona Góra

- Aktualności, Inspekcja - 2016-02-23

19 lutego 2016 roku przedstawiciele WIOS w Zielonej Górze – Z-ca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wojciech Konopczyński i Naczelnik Wydziału Inspekcji Andrzej Uchman – dokonali wizytacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Zielonej Górze. Instalację omówili Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wojciecha Janka,  Kierownik Działu Zagospodarowania Odpadów Janusz Trzeciak i Technolog Mirosław […]