Aktualności

Nielegalny demontaż pojazdów zdemaskowany

- Aktualności - 2019/11/15

W dniach 7 i 12.11.2019 r. inspektorzy WIOŚ wspólnie z  pracownikami CLB GIOŚ oraz przy asyście Policji brali udział w kontroli Urzędu Gminy na terenie powiatu słubickiego  miejsca podejrzanego o nielegalny  demontaż pojazdów.  Na kontrolowanej działce znajdowały się liczne pojazdy w różnym stanie technicznym. Zauważono ślady spalania odpadów części samochodowych oraz opon, a także ślady zanieczyszczenia […]


Zwiększenie potencjału kontrolnego Inspekcji Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2019/11/15

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zakupił kolejne samochody marki Suzuki Vitara, które będą wykorzystywane przez inspektorów ochrony środowiska do kontrolowania podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska oraz patroli ekologicznych na terenie całego województwa lubuskiego. Większy tabor samochodowy pozwoli także na skuteczniejsze podejmowanie […]


Warsztaty polsko-niemieckie w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości

- Aktualności - 2019/11/12

W dniach 4-6 listopada 2019 r. w Poczdamie w Niemczech odbyły się warsztaty poświęcone zwalczaniu transgranicznej przestępczości związanej z odpadami w których wziął udział przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Ze strony polskiej wzięli udział  przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele organów zajmujących się zadaniami w zakresie transgranicznego przemieszczania […]


Materiały informacyjne dla rolników

- Aktualności - 2019/11/04

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej udostępniona została broszura informacyjna przygotowana dla rolników objętych „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Link do broszury:  https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/broszura-informacyjna Natomiast na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowany został „Zbiór zaleceń dobrej praktyki […]


Kolejne zatrzymania transportów odpadów w ramach akcji DEMETER V

- Aktualności - 2019/10/08

W ramach kolejnej akcji DEMETER V prowadzonej przez służby celne inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatury w Gorzowie Wlkp. w dniu 27.09.2019 r. uczestniczyli w zatrzymaniu czterech transportów odpadów przewożonych z Niemiec do Polski oraz jednego transportu z Niemiec do Łotwy (przez Polskę). Podczas kontroli inspektorzy  ujawnili niezgodności między dokumentami na przewóz […]