Aktualności

Jeden dzień z życia pomiarowca – monitoring hałasu, pól elektromagnetycznych i jakości powietrza w praktyce

- Aktualności, Ekoedukator - 2017/07/14

Jeden dzień z życia pomiarowca monitoring hałasu, pól elektromagnetycznych i jakości powietrza w praktyce Informowanie społeczeństwa o stanie środowiska jest jednym z najważniejszych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Wyniki badań prezentowane są w różnego rodzaju raportach, biuletynach i komunikatach. Nie biorą się one jednak z przysłowiowego powietrza – to efekt codziennej, wymagającej pracy sztabu specjalistów. Ich […]


Stan czystości rzeki Gniła Obra na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 1991-2015

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2017/07/03

Zlewnia rzeki Gniłej Obry o powierzchni 416,06 km2 jest częścią większej zlewni – Obrzycy, której powierzchnia wynosi 1790,14 km2. Gniła Obra jest prawostronnym i zarazem jednym z największych (wraz z Południowym Kanałem Obry) dopływów Obrzycy o długości 40,622 km. Uchodzi do Obrzycy w 13,5 km nieopodal miejscowości Smolno Wielkie. W okresie obejmującym ponad 20 lat […]


Informacja o stanie środowiska w Krośnie Odrzańskim w 2016 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2017/06/29

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracował „Informację o stanie środowiska w Krośnie Odrzańskim oraz w powiecie krośnieńskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2016 r. w województwie lubuskim” przedłożoną na sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Pobierz dokument: Informacja o stanie środowiska w Krośnie Odrzańskim oraz w powiecie krośnieńskim na tle wyników badań kontrolnych […]


Rockwool 2017 – ćwiczenia w zakładzie zwiększonego ryzyka

- Aktualności - 2017/06/21

Mobilne laboratorium do szybkiej oceny ryzyka

21 czerwca 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wziął udział w taktycznych, kompleksowych ćwiczeniach w zakładzie zwiększonego ryzyka Rockwool Polska Sp. z o.o. w Cigacicach, zorganizowanych przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Miejsce ćwiczeń objęło część zakładu w obrębie zbiorników z TSP […]