Aktualności

Wspólna akcja WIOŚ i KAS zatrzymała zanieczyszczanie środowiska

- Aktualności - 2022-09-20

Nielegalnie demontowane samochody

W ramach wspólnych działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., oraz lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzono działania kontrolne u jednego z podmiotów gospodarczych w województwie lubuskim.  Podczas kontroli stwierdzono nielegalny demontaż pojazdów. W trakcie działań inspekcyjnych pobrane przez akredytowane Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska próbki gleby wykazały zanieczyszczenie środowiska […]


Szkolenie z zakresu kontroli gospodarowania odpadami dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej

- Aktualności - 2022-09-20

Uczestnicy szkolenia siedzą przy stole konferencyjnym, oglądają prezentację wyświetlaną na ekranie

W ramach realizacji porozumienia o współpracy zawartego 28 marca 2022 r. pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie rozszerzenia współpracy o obszar zwalczania nieprawidłowości w obrocie odpadami oraz gospodarowaniu odpadami przeprowadzono szkolenie z zakresu kontroli gospodarowania odpadami dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. 9 września 2022 r. […]


Oddalona przez WSA skarga na zarządzenie pokontrolne

- Aktualności - 2022-09-19

Prawo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z 24 sierpnia 2022 r. oddalił w całości skargę na zarządzenie pokontrolne lubuskiego WIOŚ. Zarządzenie zostało wydane po przeprowadzeniu kontroli interwencyjnej w stosunku do przedsiębiorcy działającego na terenie województwa lubuskiego, który zbierał i transportował ziemię z placów budowy w inne miejsce, nie posiadając wymaganego zezwolenia. W toku kontroli […]


Wyniki badań Odry

- Aktualności - 2022-08-28

Informacje dotyczące sytuacji na Odrze oraz wyniki badań rzeki publikowane są w specjalnej zakładce Odra serwisu gov.pl:   Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/odra Wyniki badań: Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/odra/badania-odry