Aktualności

Narada szkoleniowa kadry kierowniczej w Łagowie

- Aktualności - 2020/01/14

W dniu 8 stycznia 2020 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łagowie odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze nt. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków poważnych awarii oraz innych zagadnień leżących w obszarze kompetencji obu instytucji. Na […]


Ptasia grypa

- Aktualności - 2020/01/03

W związku z występowaniem na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków w hodowlach, obecnie na terenie województwa wielkopolskiego i województwa lubelskiego zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności. Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w szczególności: wstrzymać się od wypuszczania ptaków […]


Podsumowanie realizacji projektu sfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

- Aktualności - 2019/12/20

12 lipca 2019 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”. W ramach pozyskanych funduszy Inspektorat zakupił m. in.: niskoemisyjne samochody, które są wykorzystywane przez inspektorów […]


Cykl specjalistycznych szkoleń dla Inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2019/12/12

W dniach 28.11.2019 r. i 03.12.2019 r. Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska wzięli udział w cyklu specjalistycznych szkoleń sfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach zadania pn. „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”. Szkolenie nt.: „Formy prawne współdziałania […]


Informacja o zmianie czasu pracy WIOŚ Zielona Góra

- Aktualności - 2019/11/29

  Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Delegaturze w Gorzowie Wlkp. będzie 27 grudnia 2019 roku (piątek). Jednocześnie powiadamiamy, że w zamian  14 grudnia 2019 r. (sobota) Urząd będzie pracował […]