Aktualności

Komunikat w sprawie biegu terminów administracyjnych

- Aktualności, Komunikaty - 2020/05/28

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa uchylająca art. 15zzr i 15zzs  ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które zawieszały terminy w prowadzonych przez WIOŚ postępowaniach administracyjnych (np. termin do złożenia odwołania od decyzji) na czas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego (od 14 […]


Inspektorat wznawia bezpośrednią obsługę klientów

- Aktualności, Komunikaty - 2020/05/28

Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 878) od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. W związku z powyższym informujemy, […]


Podziękowanie za przekazanie przyłbic

- Aktualności - 2020/04/16

  Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska składa serdeczne podziękowania Pani Annie i Panu Przemysławowi Lisieckim z Międzyrzecza za przekazane w dniu wczorajszym przyłbice, które pozwolą spokojnie pracować inspektorom z Zielonej Góry i z Gorzowa Wlkp. odpowiadającym za bezpieczeństwo środowiska województwa lubuskiego.    


Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem

- Aktualności, Komunikaty - 2020/04/15

Szanowni Państwo, informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu zostały umieszczone wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi  w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19. Link do strony: https://www.gov.pl/web/klimat/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa