Aktualności

Dofinansowanie z WFOŚiGW w 2020 roku

- Aktualności, Dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze - 2020/11/20

26.05.2020 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”. W ramach pozyskanych funduszy Inspektorat zakupił m. in.: 3 drony inspekcyjne z aparaturą sterującą z wyświetlaczem wraz z zestawem akcesoriów, […]


Drony – kolejny element wzmocnienia potencjału kontrolnego Inspekcji Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2020/11/20

Nowe przepisy  obowiązujące od 18 sierpnia 2018 r. dały inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska zwiększone uprawnienia kontrolne oraz możliwość wykorzystania podczas działań kontrolnych środków technicznych, w tym technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych czyli dronów. Inspektorat dzięki uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2020 r. zakupił m.in.: 3 […]


Kontrola miejsca nielegalnego demontażu pojazdów

- Aktualności - 2020/10/22

W dniu 15.10.2020 r. na terenie Gminy Drezdenko inspektorzy WIOŚ, Delegatura w Gorzowie Wlkp., pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ – Oddział w Zielonej Górze oraz funkcjonariusze Policji prowadzili działania polegające na kontroli wytypowanego wcześniej miejsca, w związku z podejrzeniem nielegalnego demontażu pojazdów aut skradzionych za granicą. Jest to jedna z „dziupli” ostatnio zlikwidowanych  przez Lubuską […]