Aktualności

POWTÓRNE ZANIECZYSZCZENIE ILANKI – SPRAWNA AKCJA WIOŚ

- Aktualności - 2022-10-24

Pobieranie próbki wody z rzeki Ilanki

15  października br. inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., podjęli natychmiastowe działania po uzyskaniu informacji o przedostaniu się oleju napędowego do rzeki Ilanki w miejscowości Torzym. Wyciek oleju napędowego był zanieczyszczeniem powtórnym rzeki. 10 października br. na skrzyżowaniu dróg ul. Warszawskiej i Wojska Polskiego doszło do kolizji drogowej – z rozszczelnionego zbiornika […]


URZĘDNICY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI POZYTYWNIE OCENILI PRACĘ WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE

- Aktualności - 2022-10-24

logo Najwyższej Izby Kontroli

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze gościł w swoich progach przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, którzy sprawdzali działania WIOŚ w zakresie rozpoznawania zagrożeń pożarowych miejsc gromadzenia odpadów; sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia odpadów w zakresie ochrony przeciwpożarowej; skuteczności podejmowanych działań na rzecz ograniczenia pożarów miejsc gromadzenia odpadów. We wszystkich badanych obszarach NIK ocenił pozytywnie działania […]


NIEMIECKO-POLSKIE SPOTKANIE W SPRAWIE TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW

- Aktualności - 2022-10-14

Uczestnicy szkolenia siedzą przy stole konferencyjnym, oglądają prezentację wyświetlaną na ekranie

We Frankfurcie nad Odrą odbyło się niemiecko-polskie robocze spotkanie Urzędów Ochrony Środowiska w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów. Inicjatywy tego typu pozwalają wypracować jednolite podejście do procedur, a także wzmocnić transgraniczną współpracę służb zaangażowanych w gospodarkę odpadami. W pierwszym dniu urzędnicy z Polski i Niemiec przy współudziale Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili kontrolę wytypowanych i zatrzymanych transportów […]


SPRAWA DESTRUKTU ASFALTOWEGO PRZED NACZELNYM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM

- Aktualności - 2022-09-30

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 sierpnia 2022 r., w wyniku  skargi kasacyjnej lubuskiego WIOŚ wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 maja 2021 r., który to uwzględniał skargę przedsiębiorcy drogowego na zarządzenie pokontrolne, uchylił  zaskarżony wyrok oraz oddalił przedmiotową skargę . Kontrolowany przedsiębiorca remontujący nawierzchnie drogi w różnych miejscach województwa przewoził […]


Dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2022 roku

- Aktualności, Dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze - 2022-09-28

24.06.2022 r.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wzmocnienie zdolności operacyjnej oraz egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i szkolenia inspektorów”. Przyznane środki finansowe pozwolą na zwiększenie […]