Aktualności

Pożar hałdy odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie, gm. Sulęcin

- Aktualności - 2019/05/08

W poniedziałek 6 maja 2019 r., około godz. 10.00 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie doszło do pożaru hałdy odpadów komunalnych – przetworzonych odpadów wielkogabarytowych. Pożar objął  hałdę odpadów o powierzchni ok. 900 m2, która zlokalizowana była w pobliżu kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Do czasu przyjazdu straży pożarnej pracownicy zakładu CZG12 […]


Kondolencje

- Aktualności - 2019/03/27

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Panu Krzysztofowi Gaworskiemu Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska z powodu śmierci Mamy składa Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z pracownikami


Informacja o realizacji zadania i udzielonym przez WFOŚiGW w Zielonej Górze dofinansowaniu w 2018 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2019/01/28

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zrealizował w 2018 r. zadanie pod nazwą „Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2018 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze”. W ramach realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny, rzeczowy oraz edukacyjny […]


KOMUNIKAT

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2019/01/11

Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku: – wyniki […]