Aktualności

SPRAWA DESTRUKTU ASFALTOWEGO PRZED NACZELNYM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM

- Aktualności - 2022-09-30

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 sierpnia 2022 r., w wyniku  skargi kasacyjnej lubuskiego WIOŚ wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 maja 2021 r., który to uwzględniał skargę przedsiębiorcy drogowego na zarządzenie pokontrolne, uchylił  zaskarżony wyrok oraz oddalił przedmiotową skargę . Kontrolowany przedsiębiorca remontujący nawierzchnie drogi w różnych miejscach województwa przewoził […]


Dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2022 roku

- Aktualności, Dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze - 2022-09-28

24.06.2022 r.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wzmocnienie zdolności operacyjnej oraz egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i szkolenia inspektorów”. Przyznane środki finansowe pozwolą na zwiększenie […]


Wspólna akcja WIOŚ i KAS zatrzymała zanieczyszczanie środowiska

- Aktualności - 2022-09-20

Nielegalnie demontowane samochody

W ramach wspólnych działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., oraz lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzono działania kontrolne u jednego z podmiotów gospodarczych w województwie lubuskim.  Podczas kontroli stwierdzono nielegalny demontaż pojazdów. W trakcie działań inspekcyjnych pobrane przez akredytowane Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska próbki gleby wykazały zanieczyszczenie środowiska […]


Szkolenie z zakresu kontroli gospodarowania odpadami dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej

- Aktualności - 2022-09-20

Uczestnicy szkolenia siedzą przy stole konferencyjnym, oglądają prezentację wyświetlaną na ekranie

W ramach realizacji porozumienia o współpracy zawartego 28 marca 2022 r. pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie rozszerzenia współpracy o obszar zwalczania nieprawidłowości w obrocie odpadami oraz gospodarowaniu odpadami przeprowadzono szkolenie z zakresu kontroli gospodarowania odpadami dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. 9 września 2022 r. […]