Aktualności

Dofinansowanie z WFOŚiGW w 2019 roku

- Dofinansowania, Dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze - 2020/10/05

      12 lipca 2019 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”. W ramach pozyskanych funduszy Inspektorat zakupił m. in.: niskoemisyjne samochody, które są wykorzystywane przez inspektorów […]


Kontrola transportu odpadów przewożonych ze Szwecji do Polski

- Aktualności - 2020/07/23

16.07.2020 r. na wniosek Inspekcji Transportu Drogowego pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę towaru oraz dokumentów dołączonych do transportu ze Szwecji do Polski, który zawierał odpady o kodzie 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 oraz A1180 zgodnie […]