Aktualności

Nowe miejsca pracy Inspektorów Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2019/08/12

W związku ze zmianą  ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze otrzymał nowe uprawnienia i rozpoczął realizację nowych ustawowych zadań chroniących środowisko. W celu realizacji zwiększonego zakresu działań Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze otrzymał 32 nowe etaty inspekcyjne. W związku z tym niezbędne stało […]


Wzmocnienie mobilności inspektorów ochrony środowiska

- Aktualności - 2019/08/02

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2019 roku zakupił trzy uterenowione samochody marki Dacia Duster oznakowane logo Inspekcji Ochrony Środowiska. Samochody są wykorzystywane  przez inspektorów ochrony środowiska  do prowadzania kontroli podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska oraz patroli ekologicznych na terenie całego województwa lubuskiego. Samochody są przystosowane do przewożenia  specjalistycznego sprzętu kontrolnego. Jeszcze w […]


Wzmocnienie zdolności kontrolnych lubuskiej Inspekcji Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2019/07/12

 W dniu 12 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki podpisał i odebrał z rąk Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Mariusza Herbuta umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie […]


Sądowy wyrok nakazowy za prowadzenie gospodarki odpadami w sposób niezapewniający ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska

- Aktualności - 2019/06/26

  W ramach kontroli Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na jednej z działek na terenie powiatu wschowskiego stwierdzono występowanie odpadów typu tworzywa sztuczne różnej frakcji, odpady tekstylne, odpady z papieru i tektury, odpady ze szkła, metali, odpady mineralne oraz rozplantowany komunalny osad ściekowy o konsystencji mazistej koloru czarnego o grubości od 20 cm do 80 […]


Piknik ekologiczny „Segreguj odpady – to się opłaca”

- Aktualności - 2019/06/25

13 czerwca 2019 r. w Gliśnie k. Lubniewic odbył się piknik, zorganizowany przez Celowy Związek Gmin CZG-12 pod hasłem „Segreguj odpady – to się opłaca”, z udziałem kilkuset uczniów z terenu działania Związku. Piknik stanowił jednocześnie podsumowanie akcji „Zielona szkoła, zielone przedszkole” i podziękowanie uczniom i nauczycielom za zbiórkę surowców wtórnych w roku szkolnym 2018/2019. Tegoroczne hasło […]