Aktualności

NOWE WYMOGI W GOSPODARCE ODPADAMI – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW WIOŚ

- Aktualności - 2022-10-31

Pracownik WIOŚ wita uczestników szkolenia

„Nowe wymogi w gospodarce odpadami” – to temat szkolenia, w jakim wzięli udział pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zostało ono sfinansowane ze środków pieniężnych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach zadania: „Wzmocnienie zdolności oraz egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w […]


PRZEDSTAWICIELE WIOŚ NA TARGACH EKOLOGICZNYCH POLECO

- Aktualności - 2022-10-24

logo targów Poleco

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to platforma wymiany doświadczeń, dyskusji, a także miejsce prezentacji najnowocześniejszych rozwiązań w sektorze ochrony środowiska. Wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli samorządów, środowisk naukowych czy instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska nie mogło zabraknąć reprezentantów Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nasi przedstawiciele przyglądali się ekologicznym trendom w zakresie recyklingu, odnawialnych źródeł energii, gospodarowania […]


POWTÓRNE ZANIECZYSZCZENIE ILANKI – SPRAWNA AKCJA WIOŚ

- Aktualności - 2022-10-24

Pobieranie próbki wody z rzeki Ilanki

15  października br. inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., podjęli natychmiastowe działania po uzyskaniu informacji o przedostaniu się oleju napędowego do rzeki Ilanki w miejscowości Torzym. Wyciek oleju napędowego był zanieczyszczeniem powtórnym rzeki. 10 października br. na skrzyżowaniu dróg ul. Warszawskiej i Wojska Polskiego doszło do kolizji drogowej – z rozszczelnionego zbiornika […]


URZĘDNICY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI POZYTYWNIE OCENILI PRACĘ WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE

- Aktualności - 2022-10-24

logo Najwyższej Izby Kontroli

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze gościł w swoich progach przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, którzy sprawdzali działania WIOŚ w zakresie rozpoznawania zagrożeń pożarowych miejsc gromadzenia odpadów; sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia odpadów w zakresie ochrony przeciwpożarowej; skuteczności podejmowanych działań na rzecz ograniczenia pożarów miejsc gromadzenia odpadów. We wszystkich badanych obszarach NIK ocenił pozytywnie działania […]


NIEMIECKO-POLSKIE SPOTKANIE W SPRAWIE TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW

- Aktualności - 2022-10-14

Uczestnicy szkolenia siedzą przy stole konferencyjnym, oglądają prezentację wyświetlaną na ekranie

We Frankfurcie nad Odrą odbyło się niemiecko-polskie robocze spotkanie Urzędów Ochrony Środowiska w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów. Inicjatywy tego typu pozwalają wypracować jednolite podejście do procedur, a także wzmocnić transgraniczną współpracę służb zaangażowanych w gospodarkę odpadami. W pierwszym dniu urzędnicy z Polski i Niemiec przy współudziale Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili kontrolę wytypowanych i zatrzymanych transportów […]