Aktualności

Podsumowanie zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

- Aktualności, Dofinansowania, Dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze - 2022-12-21

Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 24.06.2022 r. na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wzmocnienie zdolności operacyjnej oraz egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i szkolenia inspektorów” zakupił: 2 wieloparametrowe sondy z konfiguracją […]


ZAKUPY W WIOŚ

- Aktualności - 2022-12-16

Inspektor uczy się obsługi sondy

Szkolenie z obsługi sondy wieloparametrowej do badania jakości wód podziemnych i powierzchniowych pozwoli pracownikom WIOŚ na sprawną obsługę nowo zakupionego sprzętu. Będzie on służył do pomiaru właściwości bio-fizyczno-chemicznych wody, czyli badał takie parametry jak: tlen rozpuszczony, przewodność elektrolityczna, pH, temperatura, liczba substancji rozpuszczonych czy zasolenie. Inspektorzy WIOŚ wykorzystają sondy do pomiarów w terenie – między […]


PROKURATURA KIERUJE DO SĄDU AKT OSKARŻENIA PO ZAWIADOMIENIU PRZEZ WIOŚ

- Aktualności - 2022-12-13

Spalone odpady

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim skierowała do sądu akt oskarżenia obejmujący m.in. zarzuty przestępstw przeciwko środowisku – zbieranie, składowanie, przetwarzanie i odzysk odpadów w sposób szkodliwy dla środowiska oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru. We wrześniu 2021 r. miał miejsce duży pożar nielegalnie magazynowanych odpadów w gminie Lubiszyn, powiat gorzowski. W następstwie czynności przeprowadzonych na podstawie […]


SKUTECZNA INTERWENCJA WIOŚ – USUNIĘTE ODPADY

- Aktualności - 2022-12-09

ZESTAWIENIE WIDOKU PLACU PRZED INTERWENCJĄ WIOŚ I PO NIEJ

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną na jednej z działek w gminie Bytom Odrzański. Inspektorzy wykonali nalot bezzałogowym statkiem powietrznym. Na podstawie sporządzonej dokumentacji fotograficznej ustalano, że na działce znajdują się odpady, a wśród nich między innymi: zużyte opony, kable zawierające ropę naftową, smołę oraz inne substancje niebezpieczne, zużyte lub […]


SZKOLIMY SIĘ

- Aktualności - 2022-12-09

Pracownicy WIOŚ w sali konferencyjnej podczas szkolenia

Pracownicy WIOŚ w Zielonej Górze wzięli udział w kursie przygotowującym do wykonywania obowiązków na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. Podczas szkolenia, które miało charakter warsztatowy, przyszli inspektorzy ćwiczyli między innymi, w jaki sposób prawidłowo dokonywać oględzin. Dzięki nabytym umiejętnościom będą mogli sprawnie kontrolować składowiska odpadów, stacje demontażu pojazdów, docierać do miejsc nielegalnego składowania odpadów i […]