Aktualności

32. Narada Grupy Roboczej W2 „Ochrona Wód” Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych

- Aktualności - 2013-03-21

W Urzędzie ds. Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą w dniach 19-20 marca 2013 r. odbyła się 32. Narada Grupy Roboczej W2 „Ochrona Wód” Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych. W naradzie uczestniczył Wojciech Konopczyński – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Marek Demidowicz – Kierownik Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. […]


Szukamy firm społecznie odpowiedzialnych – Konkurs „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”

- Aktualności - 2013-03-21

Przedsięwzięcie jest jednym z działań unijnego projektu pt. „Działaj Odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”, prowadzonego przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej we współpracy z Regionem Zielonogórskim NSZZ Solidarność. Celem jest wyłonienie najlepszych, odpowiedzialnych społecznie firm lubuskich, w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo.   Kto może zostać laureatem? Przedsiębiorstwo, które […]


Transgraniczne przemieszczanie odpadów pod kontrolą WIOŚ

- Aktualności - 2013-03-20

Inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną, Służbą Celną oraz Policją przeprowadzili kolejną już akcję kontrolną w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie akcje kontrolne” dotyczącą transgranicznego przemieszczania odpadów. Akcja odbyła się 19 marca 2013 r. w dwóch punktach zlokalizowanych w rejonie dawnych przejść granicznych w Olszynie i Świecku. W […]


Nowoczesne systemy informowania o zagrożeniach

- Aktualności - 2013-03-19

Województwo lubuskie jako inspirujący przykład wdrażania nowych technologii – oto wniosek płynący z konferencji „Nowoczesne systemy informowania społeczeństwa o zagrożeniach”, zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego 18 marca br. w Filharmonii Gorzowskiej. Spotkanie stanowiło platformę wymiany doświadczeń w zakresie tematyki bezpieczeństwa publicznego. Uczestniczyło w nim ponad pół tysiąca osób, wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw […]


Efektywna współpraca administracji i biznesu

- Aktualności - 2013-03-13

„Efektywna współpraca administracji i biznesu” – pod takim hasłem Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan realizuje w całej Polsce cykl warsztatów dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.  Warsztaty dla przedstawicieli lubuskiej administracji odbyły się w dniu 13 marca 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Uczestniczył w nich Wojciech Konopczyński – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora […]