Aktualności

Wymagania akredytacyjne laboratorium WIOŚ potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji

- Aktualności - 2013-04-05

W dniach 3-4 kwietnia 2013 r. w Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze odbył się planowany audit w nadzorze Polskiego Centrum Akredytacji, wraz z rozszerzeniem, uaktualnieniem i ograniczeniem zakresu akredytacji. Celem auditu była: ocena utrzymywania i doskonalenia kompetencji Laboratorium w obszarze wykonywania badań objętych Zakresem Akredytacji Nr AB 235 oraz kompetencji do wykonywania badań zgłoszonych we wniosku o […]


Będzie ściślejsza współpraca WIOŚ ze Strażą Graniczną

- Aktualności - 2013-03-26

Dostrzegalna potrzeba zintensyfikowania współpracy lubuskiego WIOŚ ze Strażą Graniczną była powodem dzisiejszego spotkania przedstawicieli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Placówka w Zielonej Górze – Babimoście z pracownikami Wydziału Inspekcji i kierownictwem WIOŚ w Zielonej Górze. Ściślejsza współpraca będzie wyrażała się przede wszystkim zwiększoną ilością wspólnych działań kontrolnych w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, ze szczególnym naciskiem na obszar powiatu […]