Aktualności

Nowoczesne systemy informowania o zagrożeniach

- Aktualności - 2013-03-19

Województwo lubuskie jako inspirujący przykład wdrażania nowych technologii – oto wniosek płynący z konferencji „Nowoczesne systemy informowania społeczeństwa o zagrożeniach”, zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego 18 marca br. w Filharmonii Gorzowskiej. Spotkanie stanowiło platformę wymiany doświadczeń w zakresie tematyki bezpieczeństwa publicznego. Uczestniczyło w nim ponad pół tysiąca osób, wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw […]


Efektywna współpraca administracji i biznesu

- Aktualności - 2013-03-13

„Efektywna współpraca administracji i biznesu” – pod takim hasłem Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan realizuje w całej Polsce cykl warsztatów dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.  Warsztaty dla przedstawicieli lubuskiej administracji odbyły się w dniu 13 marca 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Uczestniczył w nich Wojciech Konopczyński – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora […]


Współpraca WIOŚ z Lubuskim Kuratorium Oświaty w ramach obchodów tegorocznego Dnia Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2013-03-13

12 marca 2013 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Małgorzaty Szablowskiej z Lubuskim Kuratorem Oświaty – Bogną Ferensztajn. Tematem spotkania był edukacyjny aspekt tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 5 czerwca w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. W związku z tym, że […]


Seminarium „Regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce”

- Aktualności - 2013-03-11

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin w dniu 8 marca 2013 roku zorganizowało w Poznaniu Seminarium Raportu Projektu „Regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce”, w którym uczestniczyli przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze. Seminarium miało formę podsumowania efektów ogólnopolskiego projektu, składającego się z cyklu szkoleń, seminariów oraz wizyt studyjnych. Projekt skierowany był do administracji samorządowej, ze szczególnym […]


Spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w sprawie jakości gruntów w obrębie wsi Osowa Sień

- Aktualności - 2013-03-08

W dniu 7 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbyło się spotkanie wyznaczone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie rozpatrzenia potrzeby wydania decyzji nakładającej obowiązek podjęcia działań naprawczych na gruntach rolnych w obrębie wsi Osowa Sień. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w […]