Aktualności

Spotkanie robocze z Wojewodą Lubuskim

- Aktualności - 2013-06-13

W dniu 12.06.2013 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z Wojewodą Lubuskim, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Pan Andrzej Uchman – Naczelnik Wydziału Inspekcji.  Podczas spotkania poruszono kwestię wdrażania ustawy o porządku i czystości w gminach w części dotyczącej gospodarowania odpadami […]


Wzmocnienie systemu jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie

- Aktualności - 2013-06-12

W dniu 11 czerwca 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie odbyło się seminarium inaugurujące projekty finansowe w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014, w którym udział wzięła Pani Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Celem […]


Natężenia pól elektromagnetycznych w 2012 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2013-06-07

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi monitoring promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, w sposób określony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645 z 2007 r.). W roku 2012 r. pomiarami monitoringowymi objęto tereny […]


Media o Lubuskich Obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska

- Aktualności, Media o nas - 2013-06-06

Radio Zielona Góra: Jak chronić środowisko naturalne w województwie lubuskim, jakie problemy są do rozwiązania, jak prowadzić skuteczną edukację ekologiczną? Na te pytania starają się odpowiedzieć uczestnicy Lubuskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska. Pierwsza taka impreza w regionie trwa w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. W ramach konferencji przygotowano m.in. wystąpienia oraz ekspozycje przedstawiające proekologiczną […]