Aktualności

Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego

- Aktualności, Komunikaty, Powietrze - 2013-06-20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze […]


Wizytacja drogi ekspresowej S3

- Aktualności - 2013-06-14

W dniu 13 czerwca 2013 r. przeprowadzona została inspekcja odcinka drogi ekspresowej S3 Węzeł Międzyrzecz Południe – Węzeł Sulechów, w której udział wzięła Pani Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Pan Wojciech Konopczyński – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Pan Andrzej Uchman – Naczelnik Wydziału Inspekcji. W wizytacji uczestniczyli przedstawiciele Generalnej […]


Spotkanie robocze z Wojewodą Lubuskim

- Aktualności - 2013-06-13

W dniu 12.06.2013 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z Wojewodą Lubuskim, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Pan Andrzej Uchman – Naczelnik Wydziału Inspekcji.  Podczas spotkania poruszono kwestię wdrażania ustawy o porządku i czystości w gminach w części dotyczącej gospodarowania odpadami […]


Wzmocnienie systemu jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie

- Aktualności - 2013-06-12

W dniu 11 czerwca 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie odbyło się seminarium inaugurujące projekty finansowe w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014, w którym udział wzięła Pani Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Celem […]