Aktualności

IMPEL TFS „Europejskie akcje kontrolne”

- Aktualności - 2013-06-27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przy udziale przedstawicieli Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, Straży Granicznej oraz Policji przeprowadził w dniu 26.06.2013 r. akcję kontrolną w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie akcje kontrolne” dotyczącą transgranicznego przemieszczania odpadów w obszarze przygranicznym w rejonie dawnego przejścia granicznego w Olszynie oraz w rejonie autostrady A2  (punkt […]


Informacja

- Aktualności - 2013-06-26

INFORMACJA o możliwości powiadamiania z dniem 1 lipca 2013 r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  o przypadkach niewypełniania przez gminy obowiązków ustanowionych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi braku przestrzegania przez niektóre gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o […]


Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2012 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2013-06-21

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Zgodnie z art. 119 ust. 1 Poś – dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, […]


Spotkanie z partnerem branżowym z Kraju Związkowego Brandenburgia

- Aktualności - 2013-06-20

W dniu 19 czerwca 2013 roku, w Poczdamie,  w siedzibie Ministerstwa Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów  Brandenburgii odbyło się doroczne spotkanie polsko-niemieckiej grupy projektowej ds. koordynacji współpracy międzynarodowej pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia a partnerskimi władzami administracyjnymi województw: Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego w dziedzinie polityki dotyczącej problematyki: środowiska, ochrony przyrody, […]