Aktualności

Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

- Aktualności - 2012/12/17

W dniach 19-20 grudnia 2012 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa w Dębe pod Warszawą odbędzie się narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, w której po raz pierwszy uczestniczyć będzie Pani Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Podczas narady podsumowane zostanie ostatnie 12 miesięcy działalność Inspekcji Ochrony Środowiska w Polsce. Omówione zostaną również […]


Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

- Aktualności - 2012/12/13

13 grudnia 2012 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Wojewoda Lubuski – Marcin Jabłoński. Najważniejszym tematem posiedzenia było bezpieczeństwo w regionie w okresie zimy. Pozytywnie oceniono stan lubuskich dróg oraz stan wałów przeciwpowodziowych i kanałów melioracyjnych. Nie stwierdzono problemów z dostawą energii elektrycznej. Omówiono również przegotowania […]


Warsztaty o postępowaniu z odpadami po akcjach ratowniczych i wypadkach

- Aktualności - 2012/12/12

W dniu 12 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze odbyły się warsztaty dla przedstawicieli lubuskich starostw na temat problematyki postępowania z odpadami powstającymi podczas przeprowadzanych akcji ratowniczych i odpadami powypadkowymi. Warsztaty były wspólną inicjatywą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w […]


Program Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego na lata 2007-2009

- Aktualności, Monitoring - 2012/12/12

Program Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego na lata 2007-2009 Program PMŚ_2007-2009 Załączniki: Tabela. 4.1.7 Lista stanowisk pomiarowych, na których planuje się wykonywanie badań w ramach systemu oceny jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego w 2007 r oraz w latach 2008- 2009 Tabela 4.1.8. Zbiorcza lista stanowisk pomiarowych, na których planuje się wykonywanie badań […]


Spotkanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”

- Aktualności - 2012/12/11

10 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie Pani Małgorzaty Szablowskiej – Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w WIOŚ w Zielonej Górze W trakcie spotkania omówiono szczegółowo zasady wzajemnej współpracy oraz przedstawiono zagadnienia, którymi w najbliższym czasie zajmie się Komisja Zakładowa. Obie strony oceniły spotkanie jako wyjątkowo konstruktywne i […]