Aktualności

Gazeta Lubuska: Śmieci do kontroli. A Lubuszanie narzekają

- Aktualności - 2013-07-20

– Nie chcę oceniać jakości przepisów, jestem od kontrolowania ich przestrzegania. Jednak uważam, że mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do ich realizacji. Na dodatek czasem warto pomyśleć – mówi lubuski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Małgorzata Szablowska w Gazecie Lubuskiej. Inspektorzy WIOŚ dysponują całkiem pokaźną kolekcją skarg i uwag od mieszkańców. Dotyczą najczęściej braku pojemników […]


Informacja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

- Aktualności - 2013-07-19

Z dniem 16 lipca 2013 r. Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska rozpoczął kontrole gmin w zakresie wykonywania zadań określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedmiotem kontroli będzie, ustalenie osiągania wymaganych poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów oraz ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania. Ponadto w […]


Podsumowanie pierwszych efektów realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Aktualności - 2013-07-17

Pierwsze podsumowanie po dwóch tygodniach funkcjonowania nowych przepisów nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonano przy okazji spotkania wojewody Jerzego Ostroucha z szefową Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Małgorzatą Szablowską. 16 lipca Inspekcja Ochrony Środowiska w całej Polsce, także w Lubuskiem, rozpoczęła kontrole gmin w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości […]