Aktualności

Wspólna wizyta Lubuskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie

- Aktualności, Edukacja ekologiczna - 2013-05-23

Wśród prac wyróżnionych w konkursie plastycznym WIOŚ na plakat promujący Lubuskie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska znalazł się plakat wykonany przez Mirosława Nadobnika – niepełnosprawnego uczenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie. Chłopiec od urodzenia porusza się na wózku. Swoją pracę wykonał ustami i kikutem kończyny górnej. W dniu 23 maja br. Pani Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki […]


Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego WIOŚ na plakat promujący Lubuskie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska

- Aktualności, Edukacja ekologiczna - 2013-05-23

Uroczyste wręczenie dyplomów nagród i laureatom konkursu plastycznego na plakat promujący Lubuskie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska odbyło się 22 maja w siedzibie WIOŚ w Zielonej Górze. Laureatka pierwszego miejsca – Malwina Smarzyńska, uczennica Szkoły Podstawowej  nr 5 w Żarach została zaproszona do siedziby WIOŚ  razem z rodzicami i całą klasą II a. Nagrodą za […]


Ochrona powietrza na sesji Rady Miejskiej w Żarach

- Aktualności - 2013-05-23

Sesja Rady Miejskiej w Żarach, która odbyła się w dniu 23 maja 2013 roku, jako najważniejszy punkt obrad ustaliła ochronę powietrza  Żarach. W trakcie sesji została przedstawiona przez Z-cę Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacja o  pracy nowej stacji pomiarowej imisji w Żarach. Następnie udzielone zostały odpowiedzi na liczne pytania Radnych. Pomiary stanu jakości powietrza […]


Stan środowiska w powiecie świebodzińskim w 2012 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2013-05-22

W dniu 22 maja 2013 r . na XXIX zwyczajnej sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego została przedstawiona informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim w 2012 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Informację zaprezentował  i na pytania radnych odpowiadał  Wojciech Konopczyński Z-ca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pobierz informację (pdf)


Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2013-05-20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze […]