Aktualności

Komunikat

- Aktualności, Komunikaty - 2013-08-05

   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z póź. zm.) gminy posiadają uprawnienia i obowiązki kontroli przestrzegania i stosowania przepisów art. 9 u ustawy oraz nakładania na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości […]


Spotkanie w NFOŚiGW

- Aktualności - 2013-08-02

Możliwości finansowania budowy laboratorium były tematem rozmowy Lubuskiego Inspektora Ochrony Środowiska Małgorzaty Szablowskiej z zastępcą prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krystianem Szczepańskim.


Gazeta Lubuska: Śmieci do kontroli. A Lubuszanie narzekają

- Aktualności - 2013-07-20

– Nie chcę oceniać jakości przepisów, jestem od kontrolowania ich przestrzegania. Jednak uważam, że mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do ich realizacji. Na dodatek czasem warto pomyśleć – mówi lubuski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Małgorzata Szablowska w Gazecie Lubuskiej. Inspektorzy WIOŚ dysponują całkiem pokaźną kolekcją skarg i uwag od mieszkańców. Dotyczą najczęściej braku pojemników […]


Informacja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

- Aktualności - 2013-07-19

Z dniem 16 lipca 2013 r. Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska rozpoczął kontrole gmin w zakresie wykonywania zadań określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedmiotem kontroli będzie, ustalenie osiągania wymaganych poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów oraz ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania. Ponadto w […]