Aktualności

Informacja

- Aktualności - 2013-06-26

INFORMACJA o możliwości powiadamiania z dniem 1 lipca 2013 r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  o przypadkach niewypełniania przez gminy obowiązków ustanowionych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi braku przestrzegania przez niektóre gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o […]


Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2012 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2013-06-21

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Zgodnie z art. 119 ust. 1 Poś – dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, […]


Spotkanie z partnerem branżowym z Kraju Związkowego Brandenburgia

- Aktualności - 2013-06-20

W dniu 19 czerwca 2013 roku, w Poczdamie,  w siedzibie Ministerstwa Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów  Brandenburgii odbyło się doroczne spotkanie polsko-niemieckiej grupy projektowej ds. koordynacji współpracy międzynarodowej pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia a partnerskimi władzami administracyjnymi województw: Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego w dziedzinie polityki dotyczącej problematyki: środowiska, ochrony przyrody, […]


Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego

- Aktualności, Komunikaty, Powietrze - 2013-06-20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze […]