Aktualności

WIOŚ odpowiadał na pytania radnych powiatu żarskiego

- Aktualności - 2013-09-13

Wojciech Konopczyński, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska uczestniczył 13.09.2013 r. w posiedzeniu komisji ochrony środowiska i infrastruktury drogowej rady powiatu żarskiego. Przedstawił radnym na zaproszenie przewodniczącego komisji Benedykta Szafrańskiego stan jakości powietrza w oparciu o „Roczna ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2012 roku”. Podczas dyskusji W. Konopczyński odpowiadał […]


Krok w stronę nowego laboratorium

- Aktualności - 2013-09-12

Dobre perspektywy po wizycie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Andrzeja Jagusiewicza w Zielonej Górze oraz w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. GIOŚ jest przekonany o celowości tej inwestycji i zadeklarował daleko idącą pomoc.


Z ministrem środowiska Marcinem Korolcem o ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Aktualności - 2013-09-11

Minister środowiska Marcin Korolec podczas spotkania, które odbyło się w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odpowiadał na pytania lubuskich samorządowców dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. – W dyskusji musimy brać pod uwagę to, co było fundamentem ustawy: przepisy unijne oraz dążenie do maksymalnego odzyskania surowców. Tło przepisów europejskich istnieje […]


Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. ochrony powietrza

- Aktualności - 2013-09-09

Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska weźmie 12 i 13 września 2013 r. w Berlinie udział w posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. ochrony powietrza. Wraz z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska z Zachodniopomorskiego oraz Dolnego Śląska zaprezentuje omówienie bieżących problemów zanieczyszczenia powietrza w województwach przygranicznych.


Otwarcie nowej linii produkcyjnej firmy Rockwool

- Aktualności - 2013-09-06

Firma Rockwool Polska oficjalnie otworzyła nową, wybudowaną za 100 mln zł, linię do produkcji sufitów akustycznych. W uroczystości uczestniczyli Małgorzata Szablowska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Andrzej Uchman, naczelnik wydziału inspekcji WIOŚ. Po niespełna roku dobiegła końca warta blisko 100 mln zł inwestycja firmy Rockwool z Cigacic. Nowa linia do produkcyjna jest trzecią linią do […]