Aktualności

Już wkrótce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat promujący Lubuskie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska

- Aktualności, Edukacja ekologiczna - 2013-05-08

Wkrótce poznamy zwycięski plakat promujący Lubuskie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, organizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 5 czerwca 2013 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. W dniach od 8 kwietnia do 20 kwietnia br. do sekretariatu WIOŚ wpłynęło łącznie 370 prac konkursowych, w tym 285 prace indywidualne i 85 prac wykonanych […]


Prognozy stężeń ozonu troposferycznego

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2013-05-07

Na portalu „Jakość Powietrza” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prezentowane są prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski oraz poszczególnych województw. Prognoza obliczana jest codziennie na kolejne trzy doby. Codziennie rano prezentowane są na portalu nowe mapy z prognozami dla każdej doby (dla okresu 24 h, 48 h, 72 h) – pola trzech wartości średnich: średniej […]


Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2012 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości powietrza w woj. lubuskim, Powietrze - 2013-04-29

Ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim wykonano w oparciu o wyniki badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w 2012 r. na terenie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.   Plik do pobrania: OR-2012 (3,7 MB)


Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego

- Aktualności, Komunikaty, Powietrze - 2013-04-20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze […]


Audit w nadzorze w Laboratorium Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności - 2013-04-18

W dniach 10-11 kwietnia 2013 roku  w Laboratorium Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. odbył się planowany audit w nadzorze wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Celem oceny była: ocena utrzymania i doskonalenia kompetencji akredytowanego Laboratorium w obszarze wykonywanych badań objętych Zakresem Akredytacji Nr AB 127 zgłoszonych do rozszerzenia zakresu w odniesieniu do aktualnych […]