Aktualności

Spotkania z samorządowcami

- Aktualności - 2013-08-07

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska spotkała się 6.08.2012 r. ze Starostą Żagańskim Anną Michalczuk. Rozmowa dotyczyła współpracy w zakresie ochrony środowiska. W tym samym dniu Małgorzata Szablowska spotkała się również z burmistrzem Szprotawy Józefem Rubachą. Celem spotkania było omówienie realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.


Ocena w nadzorze

- Aktualności - 2013-08-06

W dniu 5.08.2013 r. w Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze odbyła się planowana ocena w nadzorze połączona z rozszerzeniem zakresu akredytacji przeprowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji. Celem audytu były: ocena utrzymania i doskonalenia kompetencji Laboratorium w obszarze wykonywania badań biologicznych, objętych zakresem akredytacji nr AB 235 oraz kompetencji do wykonywania badań makrofitów w wodach powierzchniowych […]


Komunikat

- Aktualności, Komunikaty - 2013-08-05

   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z póź. zm.) gminy posiadają uprawnienia i obowiązki kontroli przestrzegania i stosowania przepisów art. 9 u ustawy oraz nakładania na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości […]