Aktualności

Będzie ściślejsza współpraca WIOŚ ze Strażą Graniczną

- Aktualności - 2013/03/26

Dostrzegalna potrzeba zintensyfikowania współpracy lubuskiego WIOŚ ze Strażą Graniczną była powodem dzisiejszego spotkania przedstawicieli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Placówka w Zielonej Górze – Babimoście z pracownikami Wydziału Inspekcji i kierownictwem WIOŚ w Zielonej Górze. Ściślejsza współpraca będzie wyrażała się przede wszystkim zwiększoną ilością wspólnych działań kontrolnych w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, ze szczególnym naciskiem na obszar powiatu […]


32. Narada Grupy Roboczej W2 „Ochrona Wód” Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych

- Aktualności - 2013/03/21

W Urzędzie ds. Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą w dniach 19-20 marca 2013 r. odbyła się 32. Narada Grupy Roboczej W2 „Ochrona Wód” Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych. W naradzie uczestniczył Wojciech Konopczyński – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Marek Demidowicz – Kierownik Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. […]