Aktualności

Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1999 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, WYDAWNICTWA - 2000/11/08

Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1999 roku Wstęp Stan czystości wód powierzchniowych Stan czystości wód podziemnych Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych Stan czystości powietrza Gospodarka odpadami Stan zagrożenia hałasem środowiskowym i drganiami Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące Stan zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi Zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska znajdujące się na liście wojewódzkiej Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Zieleń miejska […]


Badania i ocena jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 1999 roku

- Aktualności, Komunikaty, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2000/04/22

Grupa Robocza W-2 „Ochrona Wód” polsko-niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych przedstawia corocznie w sprawozdaniu „Badania i ocena jakości wód granicznych” dane dotyczące jakości wód uzyskane w ramach wspólnie prowadzonego monitoringu wód polsko-niemieckich oraz wynikające stąd oceny. Pobierz dokument: Badania i ocena jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 1999 roku