Aktualności

Ocena skażeń środowiska spowodowanych przez powódź na terenie województwa gorzowskiego

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 1997/08/25

Ocena skażeń środowiska spowodowanych przez powódź na terenie województwa gorzowskiego. Powódź na terenie województwa gorzowskiego trwała od 15 lipca 1997 r. do 18 sierpnia 1997 r. Na terenie województwa gorzowskiego falą powodziową objęte były rzeki Odra i Warta. Punkty poboru prób powodziowych zlokalizowano w miejscach odpowiadających punktom pomiarowo-kontrolnym monitoringu podstawowego tj. na rzece Odrze na moście […]


Raport o wpływie powodzi na stan środowiska województwa zielonogórskiego

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 1997/08/25

Raport o wpływie powodzi na stan środowiska województwa zielonogórskiego. W związku z powodzią jaka miała miejsce w 1997 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził badania stanu czystości wezbranych rzek ze zwiększoną częstotliwością. Badaniami objęto rzekę Odrę i rzekę Bóbr w granicach województwa.  Okresowo badano również rzekę Nysę Łużycką oraz innych rzek. Prowadzono […]