Aktualności

Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

- Aktualności - 2012/12/17

W dniach 19-20 grudnia 2012 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa w Dębe pod Warszawą odbędzie się narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, w której po raz pierwszy uczestniczyć będzie Pani Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Podczas narady podsumowane zostanie ostatnie 12 miesięcy działalność Inspekcji Ochrony Środowiska w Polsce. Omówione zostaną również […]


Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

- Aktualności - 2012/12/13

13 grudnia 2012 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Wojewoda Lubuski – Marcin Jabłoński. Najważniejszym tematem posiedzenia było bezpieczeństwo w regionie w okresie zimy. Pozytywnie oceniono stan lubuskich dróg oraz stan wałów przeciwpowodziowych i kanałów melioracyjnych. Nie stwierdzono problemów z dostawą energii elektrycznej. Omówiono również przegotowania […]


Warsztaty o postępowaniu z odpadami po akcjach ratowniczych i wypadkach

- Aktualności - 2012/12/12

W dniu 12 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze odbyły się warsztaty dla przedstawicieli lubuskich starostw na temat problematyki postępowania z odpadami powstającymi podczas przeprowadzanych akcji ratowniczych i odpadami powypadkowymi. Warsztaty były wspólną inicjatywą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w […]


Spotkanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”

- Aktualności - 2012/12/11

10 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie Pani Małgorzaty Szablowskiej – Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w WIOŚ w Zielonej Górze W trakcie spotkania omówiono szczegółowo zasady wzajemnej współpracy oraz przedstawiono zagadnienia, którymi w najbliższym czasie zajmie się Komisja Zakładowa. Obie strony oceniły spotkanie jako wyjątkowo konstruktywne i […]


Spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Wojewodą Lubuskim

- Aktualności - 2012/12/07

4 grudnia 2012 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Małgorzaty Szablowskiej – Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Marcinem Jabłońskim – Wojewodą Lubuskim. Spotkanie poświęcone było zasadom obustronnej współpracy i aktualnej działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w regionie. Pani Małgorzata Szablowska złożyła również pierwszą wizytę w Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp, gdzie spotkała się […]