Aktualności

Badania i ocena jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2003 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2004/06/09

Zgodnie z ustaleniami dwustronnymi przyjęto, że podstawą oceny jakości wód w 2003 roku będą wyniki badań oraz ich wartości charakterystyczne, tj. minimalne, medialne, średnie i maksymalne, jak również wartości statystyczne, odpowiadające percentylom: 10, 50 i 90. Do oceny jakości wód zastosowano normy dopuszczalnych stężeń z trzech podstawowych dyrektyw Unii Europejskiej, tj: – dla wód stanowiących […]


Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1999 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, WYDAWNICTWA - 2000/11/08

Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1999 roku Wstęp Stan czystości wód powierzchniowych Stan czystości wód podziemnych Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych Stan czystości powietrza Gospodarka odpadami Stan zagrożenia hałasem środowiskowym i drganiami Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące Stan zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi Zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska znajdujące się na liście wojewódzkiej Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Zieleń miejska […]