Aktualności

Ochrona powietrza na sesji Rady Miejskiej w Żarach

- Aktualności - 2013/05/23

Sesja Rady Miejskiej w Żarach, która odbyła się w dniu 23 maja 2013 roku, jako najważniejszy punkt obrad ustaliła ochronę powietrza  Żarach. W trakcie sesji została przedstawiona przez Z-cę Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacja o  pracy nowej stacji pomiarowej imisji w Żarach. Następnie udzielone zostały odpowiedzi na liczne pytania Radnych. Pomiary stanu jakości powietrza […]


Stan środowiska w powiecie świebodzińskim w 2012 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2013/05/22

W dniu 22 maja 2013 r . na XXIX zwyczajnej sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego została przedstawiona informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim w 2012 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Informację zaprezentował  i na pytania radnych odpowiadał  Wojciech Konopczyński Z-ca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pobierz informację (pdf)


Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2013/05/20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze […]


Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Nowej Soli

- Aktualności - 2013/05/20

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka odbyły się 17 maja w Nowej Soli. Obchody tradycyjnie już rozpoczęły się mszą świętą. Następnie podczas uroczystego apelu najbardziej zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Jednym najważniejszych punktów uroczystości było oficjalne otwarcie nowej siedziby  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli. Strażnicę wybudowano przy wsparciu środków […]


Wspólne warsztaty pracowników WIOŚ i Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp

- Aktualności - 2013/05/09

W dniu 9 maja 2013 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. odbyły się warsztaty z udziałem prokuratorów i przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Ich celem było zacieśnienie współpracy pomiędzy obiema instytucjami, a także zapewnienie skuteczniejszego ścigania przestępstw przeciwko środowisku. Podczas spotkania pracownicy Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. przedstawili prokuratorom prezentacje […]