Aktualności

Szukamy firm społecznie odpowiedzialnych – Konkurs „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”

- Aktualności - 2013/03/21

Przedsięwzięcie jest jednym z działań unijnego projektu pt. „Działaj Odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”, prowadzonego przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej we współpracy z Regionem Zielonogórskim NSZZ Solidarność. Celem jest wyłonienie najlepszych, odpowiedzialnych społecznie firm lubuskich, w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo.   Kto może zostać laureatem? Przedsiębiorstwo, które […]


Transgraniczne przemieszczanie odpadów pod kontrolą WIOŚ

- Aktualności - 2013/03/20

Inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną, Służbą Celną oraz Policją przeprowadzili kolejną już akcję kontrolną w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie akcje kontrolne” dotyczącą transgranicznego przemieszczania odpadów. Akcja odbyła się 19 marca 2013 r. w dwóch punktach zlokalizowanych w rejonie dawnych przejść granicznych w Olszynie i Świecku. W […]


Nowoczesne systemy informowania o zagrożeniach

- Aktualności - 2013/03/19

Województwo lubuskie jako inspirujący przykład wdrażania nowych technologii – oto wniosek płynący z konferencji „Nowoczesne systemy informowania społeczeństwa o zagrożeniach”, zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego 18 marca br. w Filharmonii Gorzowskiej. Spotkanie stanowiło platformę wymiany doświadczeń w zakresie tematyki bezpieczeństwa publicznego. Uczestniczyło w nim ponad pół tysiąca osób, wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw […]


Efektywna współpraca administracji i biznesu

- Aktualności - 2013/03/13

„Efektywna współpraca administracji i biznesu” – pod takim hasłem Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan realizuje w całej Polsce cykl warsztatów dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.  Warsztaty dla przedstawicieli lubuskiej administracji odbyły się w dniu 13 marca 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Uczestniczył w nich Wojciech Konopczyński – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora […]


Współpraca WIOŚ z Lubuskim Kuratorium Oświaty w ramach obchodów tegorocznego Dnia Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2013/03/13

12 marca 2013 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Małgorzaty Szablowskiej z Lubuskim Kuratorem Oświaty – Bogną Ferensztajn. Tematem spotkania był edukacyjny aspekt tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 5 czerwca w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. W związku z tym, że […]