Aktualności

Komunikat w sprawie śniętych ryb w Odrze

- Aktualności, Komunikaty - 2022-08-10

W związku z dużym zainteresowaniem dot. występowania śniętych ryb w Odrze na terenie województwa lubuskiego, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że w lipcu br. doszło do znacznego śnięcia ryb w górnym biegu rzeki, poza terenem naszego województwa. Od tej pory pojedyncze martwe ryby pojawiają się na kolejnych odcinkach rzeki. Na początku miesiąca w okolicach […]


Sukces WIOŚ w walce z nielegalnym demontażem

- Aktualności - 2022-08-04

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2022 r. oddalił w całości skargę na zarządzenie pokontrolne Lubuskiego WIOŚ. Zarządzenie zostało wydane po przeprowadzeniu kontroli interwencyjnej w stosunku do przedsiębiorcy działającego na terenie województwa lubuskiego, który prowadził stację demontażu pojazdów bez wymaganego zezwolenia. W toku kontroli trwającej od maja do grudnia 2021 […]