Aktualności

Działania Inspekcji Ochrony Środowiska przyczyniły się do usunięcia zagrożenia dla środowiska powstałego w wyniku przestępczego porzucenia niebezpiecznych odpadów we wrakach naczep pozostawionych na poboczu drogi krajowej DK-24 na terenie gminy Przytoczna w powiecie Międzyrzeckim

- Aktualności, Inspekcja - 2019/05/13

zdjęcie nr 4 Załadunek odpadów z placu składowego, pod nadzorem Inspekcji Ochrony Środowiska, na środek transportu wywożący je do instalacji unieszkodliwienia odpadów

Na ujawnionych w dniu 8 marca, porzuconych przez nieznanych sprawców na poboczu drogi krajowej na 24 w gminie Przytoczna wrakach naczep znajdowało się łącznie ok. 60 Mg odpadów. W wyniku rozpoznania dokonanego przez inspektorów WIOŚ za pomocą posiadanych mobilnych przyrządów pomiarowych ustalono, że  są to głównie farby i lakiery z zawartością rozpuszczalników organicznych lub innych […]


Pożar hałdy odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie, gm. Sulęcin

- Aktualności - 2019/05/08

W poniedziałek 6 maja 2019 r., około godz. 10.00 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie doszło do pożaru hałdy odpadów komunalnych – przetworzonych odpadów wielkogabarytowych. Pożar objął  hałdę odpadów o powierzchni ok. 900 m2, która zlokalizowana była w pobliżu kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Do czasu przyjazdu straży pożarnej pracownicy zakładu CZG12 […]


Kondolencje

- Aktualności - 2019/03/27

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Panu Krzysztofowi Gaworskiemu Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska z powodu śmierci Mamy składa Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z pracownikami


Informacja o realizacji zadania i udzielonym przez WFOŚiGW w Zielonej Górze dofinansowaniu w 2018 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2019/01/28

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zrealizował w 2018 r. zadanie pod nazwą „Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2018 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze”. W ramach realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny, rzeczowy oraz edukacyjny […]