Aktualności

SKUTECZNA INTERWENCJA WIOŚ – USUNIĘTE ODPADY

- Aktualności - 2022-12-09

ZESTAWIENIE WIDOKU PLACU PRZED INTERWENCJĄ WIOŚ I PO NIEJ

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną na jednej z działek w gminie Bytom Odrzański. Inspektorzy wykonali nalot bezzałogowym statkiem powietrznym. Na podstawie sporządzonej dokumentacji fotograficznej ustalano, że na działce znajdują się odpady, a wśród nich między innymi: zużyte opony, kable zawierające ropę naftową, smołę oraz inne substancje niebezpieczne, zużyte lub […]


SZKOLIMY SIĘ

- Aktualności - 2022-12-09

Pracownicy WIOŚ w sali konferencyjnej podczas szkolenia

Pracownicy WIOŚ w Zielonej Górze wzięli udział w kursie przygotowującym do wykonywania obowiązków na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. Podczas szkolenia, które miało charakter warsztatowy, przyszli inspektorzy ćwiczyli między innymi, w jaki sposób prawidłowo dokonywać oględzin. Dzięki nabytym umiejętnościom będą mogli sprawnie kontrolować składowiska odpadów, stacje demontażu pojazdów, docierać do miejsc nielegalnego składowania odpadów i […]


ŚWIĘTY MIKOŁAJ W SIEDZIBIE WIOŚ

- Aktualności - 2022-12-06

Dzieci i pracownicy Inspektoratu podczas pokazów lotów dronami

W siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Mikołajkowe z uczniami Szkoły Podstawowe nr 2. Przygotowane przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci miały możliwość obejrzenia laboratorium i przeprowadzenia badań wspólnie z pracownikami CLB, dokonania pomiarów hałasu przy użyciu specjalistycznego […]


5 GRUDNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ GLEB

- Aktualności - 2022-12-06

plakat z hasłem 5 grudnia Światowy Dzień Ziemi

Organizacja Narodów Zjednoczonych w roku 2013 przyjęła rezolucję ustanawiającą 5 grudnia Światowym Dniem Gleb. W tym roku święto obchodzimy pod hasłem „Gleba, gdzie zaczyna się żywność”.  Motto tegorocznych obchodów jest szczególnie istotne, gdyż Komisja Europejska szacuje, że przed upływem trzydziestu lat degradacji może ulec nawet do  90%  gleb na Ziemi, skutkiem czego będzie spadek światowych […]