Aktualności

Działania Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności - 2020/07/03

18 maja 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp. wpłynęło zgłoszenie Starosty Międzyrzeckiego o przechowywaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach rolnych w Kalsku. W związku z powyższym inspektorzy IOŚ przeprowadzili trzy kontrole interwencyjne: wytwórcy osadów, transportującego odpady oraz rolnika, który świadczył usługę rozparcelowania osadów ściekowych, celem ustalenia stanu […]


Tymczasowy areszt za przestępstwa przeciwko środowisku

- Aktualności - 2020/07/01

„W ramach prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie śledztwa zatrzymano dotychczas 8 osób z terenu województwa lubuskiego. Głównemu podejrzanemu prokurator przedstawił m.in. zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodziły ustalone i zatrzymane osoby, a której celem było popełnianie przestępstw przeciwko środowisku polegających m.in. na przewożeniu wbrew przepisom odpadów z zagranicy, ich […]


Kolejni pracownicy z uprawnieniami Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2020/06/29

25.06.2020 r. w siedzibie Inspektoratu Pan Mirosław Ganecki Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wręczył nowoprzyjętym Inspektorom legitymacje Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, którzy po rocznym szkoleniu w Inspektoracie w Zielonej Górze decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska uzyskali stopień Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. Uprawnienia kolejnych Inspektorów IOŚ pozwolą na skuteczniejszą realizację zadań określonych znowelizowaną ustawą o Inspekcji Ochrony  […]


Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

- Aktualności - 2020/06/29

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dofinansowanie na zadanie pod nazwą: „Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze” na 2020 rok. Z przyznanych środków finansowych zostaną zakupione: drony laptopy do obsługi systemu ISK zestawy komputerowe […]


Wspólne kontrole drogowe na przejściach granicznych w Świecku i Olszynie

- Aktualności - 2020/06/24

Z uwagi na zagrożenia związane z możliwym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w dniu 18 czerwca 2020 roku w godz. 16-20 na dwóch przejściach granicznych w Świecku i Olszynie Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wspólnie z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego  przeprowadzili w dobie COVID 19 kontrole drogowe  pojazdów wjeżdżających […]