Aktualności

WIOŚ W LEŚNEJ OSADZIE

- Aktualności - 2023-01-31

Pracownicy Inspektoratu prezentują dzieciom drony

Mimo zimowej aury pod zielonogórski ratusz tłumnie przybyły dzieci z miejskich szkół i przedszkoli – uczestnicy pikniku edukacyjnego Leśna Osada zorganizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Urząd Miasta Zielona Góra oraz Zakład Gospodarki Komunalnej. Partnerami akcji były Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska […]


KONTROLE WIOŚ I ITD NA S3

- Aktualności - 2023-01-31

Inspektorzy podczas kontroli samochodu

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili kontrole pojazdów na drodze ekspresowej S3 (odcinek Międzyrzecz-Nowe Miasteczko). Kontrola wykazała, iż jeden transport odpadów w ruchu tranzytowym nie posiadał właściwej dokumentacji. Kierowca został ukarany mandatem karnym, wszczęto postępowanie o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej.


ZAPROSZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

- Aktualności - 2023-01-12

zaproszenie na debatę

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu „Porozmawiajmy o środowisku”. Będzie to debata zamykająca ogólnopolską kampanię pn. ,,Droga do czystego środowiska- program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Transmisję debaty będzie […]


POJEMNIKI Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ZOSTANĄ USUNIĘTE

- Aktualności - 2023-01-09

Beczki z substancjami chemicznymi

W październiku 2016 r. WIOŚ w Zielonej Górze otrzymał telefoniczne powiadomienie ze strony przedstawiciela Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. o obecności dużej ilości beczek zawierających różne substancje chemiczne i odpadowe w jednej z miejscowości w obrębie gminy Żagań. W toku działań sprawdzających ustalono, że na dwóch działkach zmagazynowane są różnego rodzaju substancje odpadowe […]


WYNIKI PRÓB WODY Z RZEKI ODRY

- Aktualności - 2023-01-05

wykrzyknik

W związku ze zgłoszeniem mieszkańca Chobieni o wyczuwalnym zapachu fenolu pochodzącym z rzeki Odry 2 stycznia 2023 r. WIOŚ Zielona Góra wraz z CLB odział w Zielonej Górze pobrał próby wody w miejscowości Bytom Odrzański. Informujemy, że w przebadanych próbkach wody indeks fenolowy znajdował się poniżej granicy oznaczalności metody, czyli poniżej 0,001 mg/l. W praktyce […]