Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. ochrony powietrza

- Aktualności - 2013-09-09

Małgorzata SzablowskaMałgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska weźmie 12 i 13 września 2013 r. w Berlinie udział w posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. ochrony powietrza. Wraz z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska z Zachodniopomorskiego oraz Dolnego Śląska zaprezentuje omówienie bieżących problemów zanieczyszczenia powietrza w województwach przygranicznych.

Podczas dwudniowego posiedzenia omawiane będą kwestie zanieczyszczenia powietrza w Polsce i Niemczech m. in. dyskusja na temat potencjalnych działań zmierzających do ograniczenia transgranicznego przepływu zanieczyszczeń oraz działań kontrolnych mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza i jego redukcję oraz nowych trendów, technologii i rozwiązań w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, służących poprawie jakości powietrza w Polsce i Niemczech.

Tematami prac Grupy Roboczej będą również efektywność współpracy na poziomie regionalnym pomiędzy niemieckimi landami a polskimi województwami w kontekście wdrażania art. 25 Dyrektywy 2008/50/EC, zgodność z pułapami emisyjnymi, wynikającymi z Dyrektywy 2001/81/EC i wymiana doświadczeń dotyczących notyfikacji dla Niemiec i Polski w związku z opóźnieniami w wypełnieniu limitów dla NO2. Omówione będą również ważne zagadnienia, podnoszone w ramach prowadzonego przez Komisję Europejską Przeglądu Polityki dotyczącej Jakości Powietrza w 2013 r.

udostpnij