Witold Węgrzyn

Oddalona przez WSA skarga na zarządzenie pokontrolne

- Aktualności - 2022-09-19

Prawo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z 24 sierpnia 2022 r. oddalił w całości skargę na zarządzenie pokontrolne lubuskiego WIOŚ. Zarządzenie zostało wydane po przeprowadzeniu kontroli interwencyjnej w stosunku do przedsiębiorcy działającego na terenie województwa lubuskiego, który zbierał i transportował ziemię z placów budowy w inne miejsce, nie posiadając wymaganego zezwolenia. W toku kontroli […]

Wyniki badań Odry

- Aktualności - 2022-08-28

Informacje dotyczące sytuacji na Odrze oraz wyniki badań rzeki publikowane są w specjalnej zakładce Odra serwisu gov.pl:   Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/odra Wyniki badań: Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/odra/badania-odry  

Komunikat GIOŚ – Wyniki badań z Holandii

- Aktualności - 2022-08-28

Logo GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że otrzymał z Holandii wyniki badań porównawczych Odry. To drugie laboratorium zagraniczne, które uzyskało wyniki zbieżne z wynikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. … Więcej na stronie GIOŚ: Wyniki badań z Holandii    

Komunikat GIOŚ – BADANIA PRÓBEK – STAN ODRY SIĘ POPRAWIA

- Aktualności - 2022-08-17

Logo GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska bada próbki wody w Odrze. Badania rozpoczęto od dnia 28 lipca w woj. dolnośląskim, gdzie zabezpieczono pierwsze próby wody. Badania są prowadzone na całej Odrze, w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim oraz zachodniopomorskim. Badania są prowadzone w stałych punktach poboru próbek, ale w zależności od potrzeb kontrolnych i stanu wód, ilość […]

Konferencja prasowa z udziałem z-cy GIOŚ Magdy Gosk

- Aktualności - 2022-08-17

Logo GIOŚ

Wczoraj, tj. 16 sierpnia Z-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk uczestniczyła w konferencji prasowej poświęconej aktualnej sytuacji na rzece Odrze. Minister M. Gosk poinformowała o rozważanych aktualnie przyczynach śniecia ryb, które może wynikać z: przedostania się do wody substancji toksycznej, niekorzystnych warunków naturalnych, odprowadzenia do wody dużej ilości wód przemysłowych powodujących znaczne zasolenie, połączonych […]