Przemysław Susek

Informacja o stanie środowiska na terenie województwa zielonogórskiego w 1992 r.

- Monitoring, Publikacje, WYDAWNICTWA - 1993-07-29

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZIELONOGÓRSKIEGO W 1992 R. WARUNKI GEOGRAFICZNE I KLIMATYCZNE WOJEWÓDZTWA STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ZAGROŻENIE HAŁASEM I WIBRACJAMI ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I PRZEMYSŁOWYMI LASY, OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – TWORZENIE […]