Przemysław Susek

Raport o stanie środowiska w województwie gorzowskim w 1994 roku

- Monitoring, Publikacje, WYDAWNICTWA - 1995-10-17

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE GORZOWSKIM W 1994 ROKU  WSTĘP PODZIAŁ GEOGRAFICZNY ZASOBY PRZYRODY I ICH OCHRONA STAN CZYSTOŚCI RZEK STAN CZYSTOŚCI JEZIOR STAN CZYSTOŚCI OSADÓW RZECZNYCH ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH STAN CZYSTOŚCI WÓD PODZIEMNYCH GOSPODARKA ODPADAMI STAN ZAGROŻENIA HAŁASEM ŚRODOWISKOWYM STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA […]

Informacja o stanie środowiska na terenie województwa zielonogórskiego w 1994 roku

- Aktualności, Monitoring, WYDAWNICTWA - 1995-08-01

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZIELONOGÓRSKIEGO W 1994 ROKU WARUNKI KLIMATYCZNE NA ŚRODKOWYM NADODRZU W 1994 R. STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE I OKOLICY ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA ODPADAMI OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU KOPALINY UŻYTECZNE JAKO SKŁADNIKI ŚRODOWISKA NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI […]