Przemysław Susek

Informacja o stanie środowiska na terenie województwa zielonogórskiego w 1994 roku

- Aktualności, Monitoring, WYDAWNICTWA - 1995/08/01

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZIELONOGÓRSKIEGO W 1994 ROKU WARUNKI KLIMATYCZNE NA ŚRODKOWYM NADODRZU W 1994 R. STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE I OKOLICY ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA ODPADAMI OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU KOPALINY UŻYTECZNE JAKO SKŁADNIKI ŚRODOWISKA NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI […]

Informacja o stanie środowiska na terenie województwa zielonogórskiego w 1992 r.

- Monitoring, Publikacje, WYDAWNICTWA - 1993/07/29

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZIELONOGÓRSKIEGO W 1992 R. WARUNKI GEOGRAFICZNE I KLIMATYCZNE WOJEWÓDZTWA STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ZAGROŻENIE HAŁASEM I WIBRACJAMI ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I PRZEMYSŁOWYMI LASY, OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – TWORZENIE […]