Przemysław Susek

Raport o stanie środowiska w województwie gorzowskim w latach 1995-96

- Monitoring, Publikacje, WYDAWNICTWA - 1997-10-18

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE GORZOWSKIM W LATACH 1995-96 WSTĘP ZASOBY PRZYRODY I ICH OCHRONA STAN CZYSTOŚCI RZEK MONITORING JEZIOR STAN CZYSTOŚCI OSADÓW WODNYCH STAN CZYSTOŚCI WÓD PODZIEMNYCH ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA STAN ZAGROŻENIA HAŁASEM ŚRODOWISKOWYM GOSPODARKA ODPADAMI NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA STAN ZANIECZYSZCZENIA GLEB […]

Ocena skażeń środowiska spowodowanych przez powódź na terenie województwa gorzowskiego

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 1997-08-25

Ocena skażeń środowiska spowodowanych przez powódź na terenie województwa gorzowskiego. Powódź na terenie województwa gorzowskiego trwała od 15 lipca 1997 r. do 18 sierpnia 1997 r. Na terenie województwa gorzowskiego falą powodziową objęte były rzeki Odra i Warta. Punkty poboru prób powodziowych zlokalizowano w miejscach odpowiadających punktom pomiarowo-kontrolnym monitoringu podstawowego tj. na rzece Odrze na moście […]

Raport o wpływie powodzi na stan środowiska województwa zielonogórskiego

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 1997-08-25

Raport o wpływie powodzi na stan środowiska województwa zielonogórskiego. W związku z powodzią jaka miała miejsce w 1997 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził badania stanu czystości wezbranych rzek ze zwiększoną częstotliwością. Badaniami objęto rzekę Odrę i rzekę Bóbr w granicach województwa.  Okresowo badano również rzekę Nysę Łużycką oraz innych rzek. Prowadzono […]