Przemysław Susek

STAN ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 1999 ROKU

- Monitoring, WYDAWNICTWA - 2000-07-26

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze STAN ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 1999 ROKU CHARAKTERYSTYKA I PERSPEKTYWY ROZWOJU MIASTA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA WODY POWIERZCHNIOWE WODY PODZIEMNE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA GOSPODARKA ODPADAMI HAŁAS KOMUNIKACYJNY GLEBY I GRUNTY MIEJSKIE PRZYRODA MIASTA ZAKŁADY UCIĄŻLIWE DLA ŚRODOWISKA NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA EDUKACJA EKOLOGICZNA INWESTYCJE FINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Badania i ocena jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 1999 roku

- Aktualności, Komunikaty, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2000-04-22

Grupa Robocza W-2 „Ochrona Wód” polsko-niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych przedstawia corocznie w sprawozdaniu „Badania i ocena jakości wód granicznych” dane dotyczące jakości wód uzyskane w ramach wspólnie prowadzonego monitoringu wód polsko-niemieckich oraz wynikające stąd oceny. Pobierz dokument: Badania i ocena jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 1999 roku