Przemysław Susek

Komunikat o stanie czystości rzeki Odry w m. Cigacice w okresie 14 VII-3 VIII 1997 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 1997/08/07

Komunikat o stanie czystości rzeki Odry w m. Cigacice w okresie 14 VII-3 VIII 1997 r. W prezentowanym opracowaniu zamieszczono informacje o stanie czystości rzeki Odry na podstawie codziennych badań wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w związku z trwającą wówczas powodzią. Pobierz dokument: Komunikat o stanie czystości rzeki Odry w m. Cigacice […]

Informacja o stanie środowiska na terenie województwa zielonogórskiego w latach 1995-1996

- Aktualności, Monitoring, WYDAWNICTWA - 1997/08/03

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZIELONOGÓRSKIEGO W LATACH 1995-1996 WSTĘP WARUNKI KLIMATYCZNE DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA WPROWADZENIE POWIETRZE WODY HAŁAS GLEBY PRZYRODA PRZEGLĄD WYBRANYCH PROBLEMÓW DZIAŁANIA NA RZECZ WYBRANYCH PROBLEMNÓW

Raport o stanie środowiska w województwie gorzowskim w 1994 roku

- Monitoring, Publikacje, WYDAWNICTWA - 1995/10/17

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE GORZOWSKIM W 1994 ROKU  WSTĘP PODZIAŁ GEOGRAFICZNY ZASOBY PRZYRODY I ICH OCHRONA STAN CZYSTOŚCI RZEK STAN CZYSTOŚCI JEZIOR STAN CZYSTOŚCI OSADÓW RZECZNYCH ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH STAN CZYSTOŚCI WÓD PODZIEMNYCH GOSPODARKA ODPADAMI STAN ZAGROŻENIA HAŁASEM ŚRODOWISKOWYM STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA […]

Informacja o stanie środowiska na terenie województwa zielonogórskiego w 1994 roku

- Aktualności, Monitoring, WYDAWNICTWA - 1995/08/01

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZIELONOGÓRSKIEGO W 1994 ROKU WARUNKI KLIMATYCZNE NA ŚRODKOWYM NADODRZU W 1994 R. STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE I OKOLICY ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA ODPADAMI OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU KOPALINY UŻYTECZNE JAKO SKŁADNIKI ŚRODOWISKA NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI […]