Przemysław Susek

Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1999 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, WYDAWNICTWA - 2000/11/08

Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1999 roku Wstęp Stan czystości wód powierzchniowych Stan czystości wód podziemnych Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych Stan czystości powietrza Gospodarka odpadami Stan zagrożenia hałasem środowiskowym i drganiami Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące Stan zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi Zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska znajdujące się na liście wojewódzkiej Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Zieleń miejska […]

STAN ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 1999 ROKU

- Monitoring, WYDAWNICTWA - 2000/07/26

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze STAN ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 1999 ROKU CHARAKTERYSTYKA I PERSPEKTYWY ROZWOJU MIASTA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA WODY POWIERZCHNIOWE WODY PODZIEMNE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA GOSPODARKA ODPADAMI HAŁAS KOMUNIKACYJNY GLEBY I GRUNTY MIEJSKIE PRZYRODA MIASTA ZAKŁADY UCIĄŻLIWE DLA ŚRODOWISKA NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA EDUKACJA EKOLOGICZNA INWESTYCJE FINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ