Przemysław Susek

STAN ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 1999 ROKU

- Monitoring, WYDAWNICTWA - 2000/07/26

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze STAN ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 1999 ROKU CHARAKTERYSTYKA I PERSPEKTYWY ROZWOJU MIASTA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA WODY POWIERZCHNIOWE WODY PODZIEMNE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA GOSPODARKA ODPADAMI HAŁAS KOMUNIKACYJNY GLEBY I GRUNTY MIEJSKIE PRZYRODA MIASTA ZAKŁADY UCIĄŻLIWE DLA ŚRODOWISKA NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA EDUKACJA EKOLOGICZNA INWESTYCJE FINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ