Małgorzata Kowalczyk

Dofinansowanie z WFOŚiGW w 2020 roku

- Aktualności, Dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze - 2020/11/20

26.05.2020 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”. W ramach pozyskanych funduszy Inspektorat zakupił m. in.: 3 drony inspekcyjne z aparaturą sterującą z wyświetlaczem wraz z zestawem akcesoriów, […]

Drony – kolejny element wzmocnienia potencjału kontrolnego Inspekcji Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2020/11/20

Nowe przepisy  obowiązujące od 18 sierpnia 2018 r. dały inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska zwiększone uprawnienia kontrolne oraz możliwość wykorzystania podczas działań kontrolnych środków technicznych, w tym technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych czyli dronów. Inspektorat dzięki uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2020 r. zakupił m.in.: 3 […]

Obsługa interesantów

- Aktualności, Komunikaty - 2020/10/15

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników i interesantów – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zachęca do załatwiania spraw za pomocą połączenia telefonicznego, telefaksu, poczty elektronicznej (e-mail), elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) lub też pocztą tradycyjną. DANE KONTAKTOWE: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ul. Siemiradzkiego 19 65-231 […]

Działania kontrolne przewozu odpadów

- Aktualności - 2020/10/13

07.10.2020 r. w ramach akcji kontrolnej przewozu odpadów, w tym transgranicznego przemieszczania odpadów Służba Celna zatrzymała i skontrolowała transport części samochodowych przewożonych z Irlandii do Polski. Podczas kontroli drogowej w miejscu byłego przejścia granicznego w miejscowości Świecko inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatury w Gorzowie Wlkp. ujawnili niezgodności między dokumentami na przewóz […]

Opracowanie „Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”

- Aktualności - 2020/10/12

Podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyły się 30.09.2020 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa  Lubuskiego Pani Marta Skoczylas – Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska przedstawiła „Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”. W prezentacji zostały omówione:   inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, informacje o kontrolach przeprowadzonych w latach […]