Małgorzata Kowalczyk

Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

- Aktualności, Komunikaty - 2021-06-23

  Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.   W ostatnich […]

Dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”

- Aktualności, Dofinansowania - 2021-06-22

15.06.2021 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pod nazwą : „Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”. Przyznane fundusze pozwolą na zwiększenie i zmodernizowanie potencjału inspekcyjnego oraz dostosowanie wyposażenia do […]

Kontrola droga zatrzymanego transportu odpadów w m. Dobiegniew

- Aktualności - 2021-05-28

20 maja 2021 r. funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. zwrócili się telefonicznie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp. o pomoc w zakresie zweryfikowania legalności zatrzymanego do kontroli drogowej transportu odpadów, gdyż czynności kontrolne wykazały, że firma  transportowa nie jest uprawniona do przewozu tego rodzaju odpadów. Inspektorzy Delegatury […]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

- Aktualności - 2021-05-25

  Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, mieszkania, budynki, obiekty […]