Małgorzata Kowalczyk

Wspólna akcja kontrolna przewozu odpadów w ruchu międzynarodowym DEMETER VII

- Aktualności - 2021-10-12

07.10.2021 r. w miejscu byłego przejścia granicznego w miejscowości Świecko  inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp. wraz z Krajową Administracyjną Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Policją prowadzili akcję kontrolną przewozu odpadów w ruchu międzynarodowym pod nazwą „Demeter VII”. Podczas prowadzonej kontroli zatrzymano i skontrolowano transport odpadów z Niemiec do […]

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy GIOŚ a Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

- Aktualności - 2021-09-29

21 września 2021 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska a Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości dotyczące współpracy obu jednostek w ramach działalności badawczo-dydaktycznej. W podpisaniu porozumienia udział wzięli: Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Mistrzak, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska gen. dr […]

Porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji

- Aktualności - 2021-09-27

W celu zapewnienia sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej na terenie województwa lubuskiego 21.09.2021 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  podpisał Porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku. Współpraca będzie polegała m. in. na  wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, wymianie […]

Konferencja Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów pod hasłem: „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji: Porażki – Sukcesy- Wyzwania”.

- Aktualności - 2021-09-24

22 września 2021 r. w Warszawie odbyła się konferencja Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów pod hasłem: „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji: Porażki – Sukcesy- Wyzwania”. W trakcie konferencji podsumowano funkcjonowanie systemu recyklingu w ostatnich latach, funkcjonowanie BDO, działania kontrolne organów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz skuteczność walki z szarą strefą, a także kontrolę ubezpieczenia oc czy sprzedaży części […]