Małgorzata Kowalczyk

Kontrola transportu odpadów przewożonych ze Szwecji do Polski

- Aktualności - 2020/07/23

16.07.2020 r. na wniosek Inspekcji Transportu Drogowego pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę towaru oraz dokumentów dołączonych do transportu ze Szwecji do Polski, który zawierał odpady o kodzie 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 oraz A1180 zgodnie […]

Działania Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności - 2020/07/03

18 maja 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp. wpłynęło zgłoszenie Starosty Międzyrzeckiego o przechowywaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach rolnych w Kalsku. W związku z powyższym inspektorzy IOŚ przeprowadzili trzy kontrole interwencyjne: wytwórcy osadów, transportującego odpady oraz rolnika, który świadczył usługę rozparcelowania osadów ściekowych, celem ustalenia stanu […]