Małgorzata Kowalczyk

Obsługa interesantów

- Aktualności, Komunikaty - 2020/10/15

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników i interesantów – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zachęca do załatwiania spraw za pomocą połączenia telefonicznego, telefaksu, poczty elektronicznej (e-mail), elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) lub też pocztą tradycyjną. DANE KONTAKTOWE: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ul. Siemiradzkiego 19 65-231 […]

Działania kontrolne przewozu odpadów

- Aktualności - 2020/10/13

07.10.2020 r. w ramach akcji kontrolnej przewozu odpadów, w tym transgranicznego przemieszczania odpadów Służba Celna zatrzymała i skontrolowała transport części samochodowych przewożonych z Irlandii do Polski. Podczas kontroli drogowej w miejscu byłego przejścia granicznego w miejscowości Świecko inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatury w Gorzowie Wlkp. ujawnili niezgodności między dokumentami na przewóz […]

Opracowanie „Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”

- Aktualności - 2020/10/12

Podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyły się 30.09.2020 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa  Lubuskiego Pani Marta Skoczylas – Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska przedstawiła „Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”. W prezentacji zostały omówione:   inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, informacje o kontrolach przeprowadzonych w latach […]

Dostępny jest już raport o stanie środowiska w województwie lubuskim

- Aktualności - 2020/10/09

          Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska opublikowane zostało opracowanie  „Stan środowiska w województwie lubuskim Raport 2020”, które stanowi cenne źródło regionalnej informacji o środowisku.   Na portalu GIOŚ można zapoznać się również z Raportami o stanie środowiska w Polsce,  które w sposób czytelny i przystępny przedstawiają zagregowaną informację o środowisku.  […]

Obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

- Aktualności - 2020/10/07

30 września 2020 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone tematowi neutralności klimatycznej. Neutralność klimatyczna odnosi się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych pochodzących z takich gałęzi jak przemysł, transport, energetyk, rolnictwo poprzez redukcję emisji oraz wdrażanie technologii pomagających pochłaniać zanieczyszczenia. Wojewódzki Inspektorat […]