Małgorzata Kowalczyk

IMPEL TFS „Europejskie akcje kontrolne”

- Aktualności - 2013-06-27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przy udziale przedstawicieli Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, Straży Granicznej oraz Policji przeprowadził w dniu 26.06.2013 r. akcję kontrolną w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie akcje kontrolne” dotyczącą transgranicznego przemieszczania odpadów w obszarze przygranicznym w rejonie dawnego przejścia granicznego w Olszynie oraz w rejonie autostrady A2  (punkt […]

Informacja

- Aktualności - 2013-06-26

INFORMACJA o możliwości powiadamiania z dniem 1 lipca 2013 r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  o przypadkach niewypełniania przez gminy obowiązków ustanowionych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi braku przestrzegania przez niektóre gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o […]