Małgorzata Kowalczyk

Festyn Ekologiczny

- Aktualności - 2016-06-23

Festyn Ekologiczny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w dniu 10.06.2016 r.  uczestniczył w Festynie Ekologicznym zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska przez Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz  Rozgłośnię Polskiego Radia RADIO ZACHÓD. Pracownicy Inspektoratu zaprezentowali  nowoczesne laboratorium mobilne,  specjalistyczny samochód – wiertnię oraz wiele ciekawych aparatów […]

Konkurs fotograficzny na okładkę „Raportu o stanie środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012”

- Aktualności - 2013-07-03

Zwycięska praca zostanie umieszczona na okładce raportu „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012” wydawanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ramach biblioteki monitoringu środowiska. Pobierz: Regulamin konkursu (PDF) Formularz zgłoszeniowy (PDF) Ogłoszenie o konkursie (PDF)

Kampania informacyjna Wojewody Lubuskiego

- Aktualności - 2013-07-02

O rozsądek i troskę o środowisko naturalne zaapelował wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch w dzień wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadeklarował również wszelką pomoc gminom i instytucjom, zajmującym się odpadami w realizowaniu zapisów nowej ustawy. By skutecznie wprowadzić w życie zapisy nowej ustawy wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch spotkał się […]